20 Lip2017

3 razy weto!

W czwartek wieczorem dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulice w całej Polsce protestować przeciwko zamachowi stanu Prawa i Sprawiedliwość na niezależność sądów.

3 razy weto!

PiS przeprowadza ustrojowy zamach stanu. Ustawą chcą zmienić przepisy Konstytucji RP i upolitycznić polskie sądy. To ogromne zagrożenie dla swobód i wolności obywatelskich, a także prawa do sprawiedliwego procesu.

Zmiany w sądownictwie w praktyce likwidują niezależność sądów, a tym samym konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy. To upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, które nie ma nic wspólnego z demokracją. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w jednym ręku to dyktatura.

W czwartek wszyscy razem zaapelowaliśmy przed Pałacem Prezydenckim do przyzwoitości, rzetelności i zwykłej ludzkiej uczciwości prezydenta Dudy. Proces legislacyjny kończy się w Pałacu Prezydenckim. To od prezydenta Andrzeja Dudy, jego uczciwości, zależy czy polska demokracja nie podda się temu gwałtowi, którego dokonuje teraz PiS. Domagamy się zawetowania trzech niekonstytucyjnych ustaw upolityczniających sądy.