22 Wrz2010

30 Rocznica Sierpnia ‘80

22 września marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna wział udział w otwarciu wystawy pt. „Solidarność – Pokojowa Rewolucja. 30 Rocznica Sierpnia ‘80”, zorganizowanej przez Europejskie Centrum Solidarności.

Z udziałem Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny i Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Macieja Zięby OP 22 września br. w budynku Sejmu RP - została otwarta multimedialna ekspozycja Solidarność. Pokojowa rewolucja - 30. rocznica Sierpnia `80 - pokazującą proces wyzwalania się Polski i Europy Środkowo-Wschodniej spod komunistycznej dyktatury w latach 1945-1989 oraz konsekwencje upadku dyktatury komunistycznej i proces wejścia Polski do Unii Europejskiej. W otwarciu udział wzięło kilkudziesięciu parlamentarzystów.

Wystawa połączona była z prezentacją oryginalnych tablic z 21 postulatami strajkujących w Sierpniu '80, o których opowiedział współtwórca tablic - Maciej Grzywaczewski. Bezpośrednio po otwarciu odbyła się prezentacja przyszłej wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności.