27 Wrz2010

71. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Marszałek Sejmu: „żaden inny kraj nie był w stanie stworzyć państwa pod okupacją dwóch totalitaryzmów, nie był w stanie stworzyć podziemnego parlamentu, sądownictwa, armii, oświaty, tajnego nauczania, uniwersytetów, wyższych szkół”

W dniu 27 września 2010 r. marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna wziął udział w uroczystości z okazji 71. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość odbyła się przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Marszałek Sejmu przypomniał o fundamencie wolnej Polski, jakim było Polskie Państwo Podziemne. Określił Polskie Państwo Podziemne jako „fenomen na skalę światową”, o czym – jego zdaniem – świadczy fakt, iż – jak powiedział – „żaden inny kraj nie był w stanie stworzyć państwa pod okupacją dwóch totalitaryzmów, nie był w stanie stworzyć podziemnego parlamentu, sądownictwa, armii, oświaty, tajnego nauczania, uniwersytetów, wyższych szkół”.

Marszałek podkreślił, iż dzięki Polskiemu Państwu Podziemnemu „dzisiaj mówimy i wspominamy o ciągłości naszego kraju, naszej historii ostatniego wieku”. Dziesiątki tysięcy ludzi, uczestników Polskiego Państwa Podziemnego „dało przykład następnym pokoleniom, które 13 grudnia 1981 roku stanęły przed podobnym dylematem: Co robić wtedy, kiedy narodowi odbierana jest suwerenność i wolność? Jak wtedy się zachować? I wówczas Polacy zachowali się podobnie, zorganizowali się. I przyszedł dzień przywrócenia niepodległości, wolności”.

Symbolem tych czasów – w oczach marszałka – był prezydent Ryszard Kaczorowski, który w 1990 roku przywiózł z Londynu insygnia władzy prezydenckiej i państwowej. Insygnia, które opuściły Polskę pod koniec września 1939 roku. W ocenie Marszałka jest to wielki zaszczyt, iż „możemy teraz wspominać tych ludzi i obiecać im, i powiedzieć, że pamiętamy i będziemy pamiętać o ich ofierze i o ich wielkości”.

Na zakończenie marszałek podkreślił, iż dobrze się stało, „że pomnik ich pamięci jest tak blisko budynku polskiego parlamentu. Dla wszystkich parlamentarzystów, dla Polski zawsze Polskie Państwo Podziemne będzie znakiem wielkości i wolności”.