05 Cze2013

Delegacja Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu w Paryżu

29 maja delegacja Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, pod przewodnictwem Grzegorza Schetyny, przebywała w Paryżu na zaproszenie Przewodniczącej Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej pani Élisabeth Guigou

29 maja 2013 r. delegacja Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, pod przewodnictwem Grzegorza Schetyny, przebywała w Paryżu na zaproszenie Przewodniczącej Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej pani Élisabeth Guigou.

Delegacja przeprowadziła rozmowy z I Wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Narodowego RF panią Laurence Dumont, deputowanymi z Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego oraz z przewodniczącym Francusko – Polskiej Grupy Parlamentarnej panem Jean Launay. 

Tematem rozmów była polsko – francuska współpraca bilateralna oraz współpraca polsko –francusko – niemiecka w ramach Trójkąta Weimarskiego. Poruszano również kwestie kooperacji w sektorze energetycznym i w dziedzinie bezpieczeństwa. Rozmowy potwierdziły, że Francja pragnie nadać nowy impet relacjom z Polską, a oba kraje mają szeroki potencjał współpracy zarówno na polu polityki jaki i gospodarki. Ustalono, że spotkanie przedstawicieli Komisji Spraw Zagranicznych Polski, Niemiec i Rosji powinno odbyć się jeszcze pod koniec bieżącego roku, po jesiennych wyborach do Bundestagu.