01 Wrz2017

Do Nauczycieli

List Przewodniczącego Grzegorza Schetyny z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego

Drodzy Nauczyciele,

dzięki Wam oraz dobrym rozwiązaniom systemowym polska edukacja była do niedawna powodem do dumy i podziwu ze strony naszych partnerów z Unii Europejskiej i świata.  W latach 2007 – 2012 (wg. badań PISA) polscy uczniowie uzyskali największą poprawę wyników w zakresie kluczowych kompetencji spośród wszystkich krajów europejskich. Chcemy Wam, nauczycielom za to bardzo podziękować i złożyć wyrazy ogromnego szacunku.


Niestety nie wszyscy rozumieją czego nowoczesna edukacja – dla dobra dzieci - potrzebuje. Dzisiaj rządzący nie rozumieją, że środowiska nauczycielskie należy wspierać, a nie im przeszkadzać. Z głębokim żalem patrzymy na brak poszanowania dla ciężkiej pracy i osiągnięć nauczycieli, na marnotrawienie pieniędzy, na likwidację gimnazjów i zwalnianie tysięcy nauczycieli, na niszczenie polskiej szkoły. Nie zgadzamy się na brak zaufania dla pedagogów, na wskazywanie palcem przez kuratora zawartości programu nauczania, na usuwanie z tego programu najwybitniejszych polskich pisarzy czy historii powszechnej.


Platforma Obywatelska będzie dążyć do przywrócenia szkoły na miarę XXI wieku, wolnej  i otwartej, dbającej o dobro ucznia i doceniającej autorytet. Przywrócimy należny nauczycielom szacunek i godność Państwa wspaniałego zawodu.

Jeszcze raz dziękując, życzę Wam, byście - bez względu na otoczenie i warunki - potrafili zawsze zachęcać młodych ludzi do zdobywania wiedzy i poznawania świata.