04 Sie2008

Grzegorz Schetyna wręczył promesy dotacyjne po powodzi

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna oraz Sekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak odwiedzili województwo podkarpackie, by na miejscu zapoznać się ze skutkami powodzi, która nawiedziła Podkarpacie pod ko

31 lipca br. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna oraz Sekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak odwiedzili województwo podkarpackie, by na miejscu zapoznać się ze skutkami powodzi, która nawiedziła Podkarpacie pod koniec lipca br.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku Wicepremier, szef MSWiA Grzegorz Schetyna oraz Wiceminister SWiA Tomasz Siemoniak wraz Wojewodą Podkarpackim Mirosławem Karapytą wręczyli przedstawicielom powiatów i gmin poszkodowanych przez powódź promesy dotacyjne.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na usunięcie strat spowodowanych przez powódź w infrastrukturze komunalnej miast i gmin. Pomoc Rządu, który zareagował natychmiast po wystąpieniu klęski żywiołowej, wyniesie ponad 15 mln zł. Następne środki zostaną przekazane poszkodowanym powiatom i gminom po oszacowaniu strat przez komisje powołane przez wojewodę.

Rząd przekazał również środki finansowe na wypłatę bezzwrotnych, pieniężnych zasiłków celowych dla osób i rodzin, których gospodarstwa domowe ucierpiały w wyniku powodzi.

W spotkaniu, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku, obok Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny i wiceministra Tomasza Siemoniaka, wezięli również udział: Poseł na Sejm RP Pani Elżbieta Łukacijewska, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta oraz starostowie powiatów, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin dotkniętych skutkami żywiołu.


Na podstawie: www.mswia.gov.pl