06 Maj2013

Honorowe obywatelstwo dla Grzegorza Schetyny

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej Grzegorzowi Schetynie nadany został tytuł honorowego obywatela tego miasta.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej Grzegorzowi Schetynie nadany został tytuł honorowego obywatela tego miasta. Podobnym tytułem wyróżnieni zostali posłowie Monika Wielichowska, Jakub Szulc, biskup Ignacy Dec oraz działacz sportowy Andrzej Puchacz.
Tytuł Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej został ustanowiony w kwietniu 2004 roku i od tego czasu szczyci się nim zaledwie pięć osób. Zostali oni wyróżnieni m.in. za pomoc podczas „Powodzi Tysiąclecia" i usuwania jej skutków, wkład w działalność konserwatorską oraz popularyzację miasta.