18 Cze2013

Kolejne inwestycje drogowe w regionie

Do końca czerwca ogłoszony zostanie przetarg na budowę drogi ekspresowej S 5 z Wrocławia do Korzeńska. Szczegóły inwestycji przedstawił Grzegorz Schetyna na konferencji wspólnie z wojewodami i marszałkami oraz parlamentarzystami Dolnego Śląska i Wielkopol

Do końca czerwca ogłoszony zostanie przetarg na budowę drogi ekspresowej S 5 z Wrocławia do Korzeńska. Szczegóły inwestycji przedstawił Grzegorz Schetyna na konferencji wspólnie z wojewodami i marszałkami oraz parlamentarzystami Dolnego Śląska i Wielkopolski.

Dolnośląski odcinek trasy S 5 będzie miał 50 km długości. Prognozowany jego koszt to ok. 2,5 mld zł. Początek budowy planuje się na początek 2014 roku, zakończenie na przełom 2016/2017 roku.

W ciągu drogi powstanie wiele obiektów inżynieryjnych, w tym 12 mostów, 35 wiaduktów, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i ekologiczne.

W ramach budowy drogi ekspresowej S-5 zaprojektowane zostało powiązanie z istniejącą siecią drogową poprzez węzeł „Żmigródek”(skrzyżowanie z DK nr 5), „Żmigród”(skrzyżowanie DW nr 339), „Krościna”(skrzyżowanie z DP nr 1350D), węzeł „Prusice”(skrzyżowanie z DP nr 1346D), „Trzebnica”(skrzyżowanie z DW nr 340), „Kryniczno”(skrzyżowanie z DK nr 5) oraz węzeł „Wrocław Północ”(połączenie z układem komunikacyjnym miasta).

Na odcinku drogi ekspresowej S 5 zlokalizowane będą dwie pary miejsc obsługi podróżnych:

„Morzęcino Wschód - Zachód” oraz „Wisznia Mała Wschód - Zachód”.

Droga ekspresowa S 5 zapewni powiązanie Dolnego Śląska z krajowym układem drogowym Wielkopolski i Polski północnej, a także – poprzez Autostradową Obwodnicę Wrocławia (AOW) i Wschodnią Obwodnicę Wrocławia - z południowym i zachodnim rejonem naszego województwa i przejściami drogowymi na granicach z Czechami i Niemcami. Poprawią się również warunki przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego pomiędzy Rawiczem, Trzebnicą i Wrocławiem co umożliwi aktywizację terenów położonych wzdłuż trasy.