26 Cze2014

Konferencja Polska - Chiny

Debata o efektywnym modelu dyplomacji gospodarczej w stosunkach Polski z Chinami.

Konferencja Polska - Chiny

O efektywnym modelu dyplomacji gospodarczej w stosunkach Polski z Chinami dyskutowali dziś w Sejmie posłowie, przedstawiciele administracji państwowej, politycy i przedsiębiorcy.

Debata odbyła się w ramach specjalnej konferencji zorganizowanej przez Komisję Spraw Zagranicznych i Centrum Studiów Polska-Azja.

- Chiny są krajem sukcesu. (…) Chcemy z tego sukcesu skorzystać i pokazać, że chińska ekspansja gospodarcza skierowana w stronę Europy może i powinna być także otwarta na Polskę - mówił przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna. Jak podkreślił, ważne jest, aby pokazywać, że Polska także osiągnęła sukces, radzi sobie i przechodzi przez trudny czas w „dobrym zdrowiu”. - Zależy nam na tym, żeby cały świat wiedział, że Polska jest dobrym miejscem do robienia interesów, do inwestycji i do współpracy - przekonywał. Grzegorz Schetyna wskazał też na rolę, zaangażowanie i gotowość do współpracy ze strony parlamentu, w tym Komisji Spraw Zagranicznych, na rzecz budowania stosunków polsko-chińskich. - (…) Jeśli będą one otwarte tutaj, wtedy łatwiej będzie rozwijać relacje biznesowe - zaznaczył szef KSZ.

Prezes Centrum Studiów Polska-Azja Radoslaw Pyffel zauważył, że Chiny przeszły ogromne przeobrażenia, zmienia się także świat. Mówiąc o rosnącym znaczeniu gospodarczym Państwa Środka zwrócił m.in. uwagę na zwiększającą się liczbę chińskich turystów, których coraz więcej trafia do Europy Środkowej i do Polski. Przypomniał ponadto, że Chiny są największym rynkiem motoryzacyjnym świata. - To wszystko wymaga dyskusji nad konkretnymi rozwiązaniami, jak również dialogu - powiedział szef Centrum Studiów Polska-Azja. Jak tłumaczył, taką możliwość daje np. Komisja Spraw Zagranicznych, stanowiąca dobrą platformę do dyskusji.

- Jestem pod wrażeniem dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki i tempa rozwoju naszych relacji ekonomicznych - powiedział ambasador Chin Xu Jian. Chiński dyplomata mówił m.in. o stałym wzroście polsko-chińskiej wymiany handlowej na przestrzeni lat, zaangażowaniu chińskich inwestorów w Polsce i początkach obecności firm z Państwa Środka na naszej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zdaniem ambasadora Chiny i Polska dysponują odpowiednim potencjałem do prowadzenia skutecznej dyplomacji gospodarczej. Jak dodał, obie gospodarki są podobne i uzupełniają się. - Chiny zachęcają swoich przedsiębiorców do zwiększenia importu z Polski i inwestycji w waszym kraju - przekonywał. Wyraził też nadzieję, że Polska wesprze większe otwarcie w relacjach Chin z Unią Europejską. Xu Jian podkreślił również znaczenie budowy infrastruktury transportowej łączącej Państwo Środka z Europą, wskazując na kluczowe położenie Polski jako mostu między wschodnimi i zachodnimi rynkami.

Podczas konferencji dyskutowano o znaczeniu rynku chińskiego dla przedsiębiorców z Polski, w tym o konkretnych doświadczeniach naszych firm. Zaznaczano m.in., że z prowadzeniem biznesu w Państwie Środka wiążą się różne wyzwania, wymaga to przygotowania i cierpliwości oraz znajomości chińskich realiów. Przedsiębiorcy zwracali również uwagę na bariery i ograniczenia np. biurokratyczne. Jednocześnie w miarę pozytywnie ocenili polską dyplomację gospodarczą z Chinami, wskazując na konieczność dalszych, systematycznych działań w tym zakresie. W dyskusji podkreślano też np. istotną rolę współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym - polskie samorządy mają dużą pracę do wykonania w kontaktach z władzami chińskich prowincji.

Debata była również poświęcona roli administracji państwowej w utrzymywaniu kontaktów gospodarczych z Chinami. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że państwu polskiemu udało się stworzyć solidny „parasol” ochronny nad działaniami naszego biznesu na rynku chińskim. Wysłano tym samym mocny sygnał, że Polsce zależy na współpracy z Chinami. Ponadto zwracano uwagę na problemy i wyzwania dotyczące m.in. licznych wymagań certyfikacyjnych i pozwoleń ograniczających dostęp do rynku Państwa Środka. Dyskutowano również o fundamentach politycznych relacji gospodarczych z Chinami – od dwustronnego strategicznego partnerstwa, poprzez współpracę z Polską jako członkiem UE aż po regionalną inicjatywę 16+1, której nasz kraj jest głównym filarem. Mówiono także o potrzebie większego zaangażowania kapitału inwestycyjnego w Polsce i problemie deficytu handlowego w relacjach polsko-chińskich.

fot. Paweł Kula

Materiały konferencyjne