13 Gru2020

Konsultacje społeczne ws. rozbudowy autostrady A4

Interpelacja poselska do Ministra Infrastruktury

Dolnośląskie samorządy alarmują, że biuro projektowe przygotowujące studium i analizę rozbudowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa, miało zbyt mało czasu na rzetelne przygotowanie przebiegu wariantów korytarzowych drogi. Ograniczenie konsultacji społecznych w tak ważnej sprawie to zła praktyka.
Skierowałem do Ministra Infrastruktury interpelację poselską, pytając, czy planuje zlecić podmiotowi opracowującemu studium przygotowanie analizy wpływu inwestycji na warunki socjalno-bytowe mieszkańców, uwzględniając zaangażowanie mieszkańców w spotkania informacyjne. Pytam także, czy Ministerstwo zamierza polecić temu podmiotowi opracowanie analizy warunków gruntowo-wodnych w zakresie planowanej inwestycji.