16 Wrz2010

Marszałek Schetyna gościem Dni Fundacji Konrada Adenauera

15 września marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna udał się oficjalną wizytą do Berlina, gdzie spotkał się z Przewodniczącym Bundestagu Norbertem Lammertem oraz wziął udział w dyskusji w ramach Dnia Fundacji Konrada Adenauera.

W dniu 15 września br. Marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna udał się oficjalną wizytą do Berlina, gdzie spotkał się z Przewodniczącym Bundestagu Norbertem Lammertem oraz wziął udział w dyskusji w ramach Dnia Fundacji Konrada Adenauera.

Podczas spotkania w Bundestagu obaj Przewodniczący podkreślili znaczenie przyjacielskich stosunków łączących parlamenty obu państw oraz zapewnili o kontynuacji dwustronnej współpracy.

W siedzibie Fundacji Konrada Adenauera marszałek wziął udział w dyskusji panelowej „ 20 lat jedności Niemiec – nasza przyszłość w Europie”. W debacie oprócz Marszałka Sejmu udział wzięli Przewodniczący Niemieckiego Bundestagu Norbert Lammert oraz przewodniczący niemiecko-francuskiej grupy parlamentarnej w Zgromadzeniu Narodowym Republiki Francuskiej Yves Bur.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera Hans-Gert Pöttering, który przypomniał znaczenie daty zjednoczenia Niemiec jako daty istotnej dla całego procesu zjednoczenia Europy. Jednocześnie zaznaczył, iż Niemcy nigdy nie osiągnęłyby jedności gdyby nie Solidarność, gdyby nie siła moralna Jana Pawła II. Przypomniał, iż wszystko zaczęło się w Polsce i nie wolno tego zapomnieć. Podkreślił, iż wspólne spotkanie przedstawicieli parlamentów Polski, Niemiec i Francji, spotkanie bez dominacji żadnej ze stron, jest symbolem jedności Europy. Norbert Lammert zaznaczył, iż w dzisiejszej zjednoczonej Europie najważniejsza jest współpraca państw Trójkąta Weimarskiego. Zaznaczył, iż tak jak dla pierwszej fazy zjednoczenia Europy niezbędne były partnerskie stosunki niemiecko – francuskie, tak dla drugiej fazy zjednoczenia kluczowe są przyjazne relacje pomiędzy Polską a Niemcami.

Yves Bur również podkreślił znaczenie siły Solidarności dla procesu zjednoczenia Europy.
Marszałek Sejmu zauważył, iż historia Polski i historia Niemiec są do siebie podobne i że od zakończenia II wojny światowej losy obu państw przebiegały równolegle. Z jednej strony były Niemcy walczące o zjednoczenie a z drugiej Europa Środkowo-Wschodnia walcząca o wyzwolenie spod dominacji sowieckiej. Podkreślił, iż proces zjednoczenia Europy miał swój początek w Gdańsku w sierpniu 1980 roku wraz z wybuchem strajku w Stoczni Gdańskiej a zakończył się wraz z upadkiem Muru Berlińskiego 9 listopada 1989 roku. Dopełnieniem procesu zjednoczenia Europy było wejście Polski do strefy Schengen w 2007 roku. Zniesienie granic jest symbolem autentycznego zjednoczenia Europy i dowodem na to, iż Polska jest pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskiej.

Wszyscy mówcy zgodzili się, iż ożywienie kooperacji w ramach Trójkąta Weimarskiego będzie nową szansą dla europejskiej przyszłości, zwłaszcza w dobie kryzysu ekonomicznego.

Marszałek Schetyna podkreślił, iż współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego jest szansą na rozpoczęcie nowej współpracy na poziomie europejskim. Zapewnił, że Polska pragnie podnieść współpracę pomiędzy 3 krajami do rangi pełnoprawnej współpracy na poziomie parlamentarnej, rządowej i prezydenckiej. Podkreślił, iż budowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia daje szansę na silniejszy głos w Europie. Grzegorz Schetyna zaznaczył, iż ważne jest budowanie idei wspólnej Europy dla przyszłych pokoleń. Podkreślił znaczenie przypominania historii, ale zaznaczył, iż równie ważne jest, żeby po czasie ”burzy i naporu zabrać się do pracy”.

Wszyscy uczestnicy debaty zgodni byli co do tego, iż aby skutecznie sprostać wyzwaniom, zwłaszcza problemom natury ekonomicznej niezbędna jest dalsza partnerska współpraca.