20 Gru2007

Minister Grzegorz Schetyna spotkał się z wojewodami

Tematy związane z wejściem Polski do strefy Schengen, projekty działań resortu dotyczące decentralizacji państwa, odnowa etosu służby cywilnej były głównymi akcentami spotkania gabinetu Grzegorza Schetyny - Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi

Tematy związane z wejściem Polski do strefy Schengen, projekty działań resortu dotyczące decentralizacji państwa, odnowa etosu służby cywilnej były głównymi akcentami spotkania gabinetu Grzegorza Schetyny - Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wojewodami.

Tematem spotkania były kwestie związane z przygotowaniem administracji rządowej do przystąpienia Polski do strefy Schengen oraz zagadnienia związane z decentralizacją państwa. Przekazanie samorządom kompetencji administracji rządowej to jeden z podstawowych celów stawianych sobie przez nowe kierownictwo resortu.

Kompetencje wojewodów mają być ograniczone do reprezentowania rządu w terenie; samorządom nie będą narzucane wytyczne władz centralnych, mają też mieć więcej kompetencji w zarządzaniu funduszami unijnymi.

Na 19 grudnia 2007 szef MSWiA zapowiedział spotkanie z przedstawicielami organizacji samorządowych, na którym poruszane będą kwestie zasad współpracy przy opracowywaniu konkretnych rozwiązań w związku z decentralizacją państwa oraz działań wojewodów w przypadku wystąpienia epidemii ptasiej grypy. 


Na podstawie: www.mswia.gov.pl