05 Mar2015

Minister Schetyna na zgromadzeniu ogólnym Związku Województw RP

O samorządowym wymiarze polityki zagranicznej mówił minister Grzegorz Schetyna podczas spotkania z marszałkami województw i przewodniczącymi sejmików wojewódzkich.

Minister Schetyna na zgromadzeniu ogólnym Związku Województw RP

Okazją do rozmowy 5 marca w Poznaniu był Kongres Samorządowy, inaugurujący Rok Samorządności.

Szef polskiej dyplomacji zauważył, że w ciągu ostatnich 25 lat wzrosła bezprecedensowo aktywność jednostek samorządu terytorialnego w rozwijaniu relacji międzynarodowych. – To dowód na coraz większą dojrzałość polskich samorządów – powiedział minister Schetyna – Samorządy stały się dla nas ważnymi partnerami w formułowaniu i realizacji priorytetów i zadań polskiej polityki zagranicznej – dodał. Zwrócił także uwagę, że należy pamiętać, iż wszelkie działania przynoszą pożądane efekty tylko wtedy, gdy bazują na spójnych celach, dobrej koordynacji, efektywnej współpracy, wymianie informacji i dobrych praktyk. – Naszym celem jest decentralizacja debaty publicznej o polityce zagranicznej i wzmocnienie zaplecza merytorycznego samorządów – zadeklarował minister.

W ramach dorocznego konkursu dotacyjnego, adresowanego do samorządów i organizacji pozarządowych w 2014 r. MSZ przyznało 26 dotacji na kwotę 3 mln. Złotych. W 2015 r. w ramach konkursu udostępniona będzie kwota 3,4 mln. złotych na współpracę zagraniczną samorządów. Uzupełnieniem konkursu dotacyjnego dla samorządów są również doroczne konkursy wspierające inicjatywy w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej, projekty dotyczące współpracy polsko-czeskiej, polsko białoruskiej czy projekty związane z działalnością Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej. W latach 2013-2014 MSZ zrealizowało 218 projektów na łączną kwotę ponad 21 mln złotych.

msz.gov.pl