08 Lut2015

Monachijskia Konferencja Bezpieczeństwa

Sytuacja na Ukrainie i wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na system bezpieczeństwa europejskiego i normy leżące u podstaw ładu międzynarodowego były głównymi tematami 51. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Monachijskia Konferencja Bezpieczeństwa

- Im więcej będzie ofiar, tym częściej będziemy pytani, czy można pozwolić umierać Ukraincom, czy może jednak trzeba pomóc im się bronić – mówił szef polskiego MSZ. - Na Ukrainie trwa wojna i giną ludzie. Obowiązkiem wolnego świata – UE i USA jest pomoc, wsparcie dla tych, do których się strzela i którzy giną dzisiaj w Donbasie – podkreślił.

Minister wyraził wsparcie dla misji mediacyjnej zainicjowanej przez Francję i Niemcy. - Każda misja, w której uczestniczą państwa UE, też te największe jak Francja i Niemcy, musi mieć wsparcie całej Unii – powiedział min. Schetyna. Zarazem podkreślił, że do ustalenia porozumienia potrzeba jeszcze dużo pracy.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, organizowana od 1962 r., stanowi unikalne, prestiżowe forum dyskusji na najwyższym szczeblu nt. aktualnych kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego pomiędzy USA, Europą i Rosją. Tematy dyskusji objęły też znaczenie obronności w Europie, wojnę hybrydową, „zamrożone konflikty”, wojnę informacyjną oraz procesy zachodzące w regionie Azji i Pacyfiku oraz sytuację na Bliskim Wschodzie.
 
Na marginesie konferencji szef polskiej dyplomacji spotkał się z ministrami spraw zagranicznych, Autonomii Palestyńskiej, Norwegii, a także sekretarzem generalnym OBWE. Wziął również udział w spotkaniu organizowanym przez Nuclear Threat Initiative poświęconym bezpieczeństwu obszaru euroatlantyckiego. Spotkanie było także okazją do wielu kontaktów i konsultacji o charakterze nieformalnym.

msz.gov.pl