05 Cze2014

Nie ma wolności bez solidarności!

Wystąpienie prezydentów Bronisława Komorowskiego i Baracka Obamy oraz odczytanie Warszawskiej Deklaracji Wolności to najważniejsze punkty obchodów 25. rocznicy wyborów z 4 czerwca na Placu Zamkowym. W uroczystości wziął udział Grzegorz Schetyna.

Wystąpienie prezydentów Bronisława Komorowskiego i Baracka Obamy oraz odczytanie Warszawskiej Deklaracji Wolności to najważniejsze punkty obchodów 25. rocznicy wyborów z 4 czerwca na Placu Zamkowym. W uroczystości wziął udział Grzegorz Schetyna. 

„Nie ma wolności bez solidarności!” - wołaliśmy w czasach najtrudniejszych także tu, na tym placu przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. Dzisiaj w wolnej Polsce, w 2014 roku, powtarzam tę znaną prawdę. Nie ma wolności bez solidarności! Bo nie ma wolności bez solidarności wolnego świata, nie ma wolności bez solidarności z tymi, którzy o swoją wolność walczą, którzy o swojej wolności marzą, którzy swojej wolności bronią - podkreślał Prezydent RP Bronisław Komorowski na Placu Zamkowym w 25. rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 r.

- Nie ma wolności bez solidarności z krajami Partnerstwa Wschodniego, a szczególnie z Mołdawią, Gruzją i Ukrainą! - zaznaczył.

Jak dodał, pragnie te słowa wypowiedzieć dobitnie w obecności prezydenta elekta Ukrainy Petra Poroszenki. - Bo nasza solidarność w sposób szczególny potrzebna jest dzisiaj narodowi ukraińskiemu, narodowi, który stanął w obliczu zagrożenia agresją i wobec wielkich wyzwań modernizacji. Nie ma wolności bez solidarności z Ukrainą! – akcentował.

Warszawska Deklaracja Wolności

My, obywatele wolnej i jednoczącej się Europy, solidarni w umiłowaniu wolności i innych wspólnych wartości, które jednoczą przedstawicieli Narodów zgromadzonych w Warszawie 4 czerwca 2014 roku, w 25. rocznicę wyborczego zwycięstwa polskiej Solidarności, które zapoczątkowało wielkie zmiany ustrojowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej;

Świadomi historycznej doniosłości tego przełomu, wyrażamy przekonanie, że wolność i solidarność stanowią fundamentalne wartości, na których powinny być oparte stosunki między ludźmi.

Deklarujemy głębokie przywiązanie do wartości, będących wspólnym dziedzictwem naszych wolnych narodów oraz źródłem praw człowieka i państwa prawnego stanowiących podstawę demokracji.

Łączy nas przekonanie, że poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności jest koniecznym czynnikiem sprzyjającym pokojowi, sprawiedliwości i stabilizacji na całym świecie.

Wyrażamy sprzeciw wobec wszelkich przejawów nienawiści i wszelkich form dyskryminacji. Potępiamy wszystkie akty przemocy z nimi związane.

Pamiętając o tragicznej historii naszego kontynentu wyrażamy przekonanie, iż aneksja Krymu narusza fundamenty porządku polityczno-prawnego w Europie i podważa funkcjonowanie całego systemu międzynarodowego. Skutecznym środkiem do osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa powinny być dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy narodami i państwami, oparte na zasadach prawa międzynarodowego, w szczególności suwerenności, integralności terytorialnej i politycznej niezawisłości państw.

Łączy nas nadzieja na poszerzenie przestrzeni wolności i solidarności w stosunkach między ludźmi i pomiędzy narodami.

Warszawa, czerwiec 2014 

Deklarację można podpisać na stronie razem89.pl