20 Maj2013

Nowa hala sportowa w regionie

Już we wrześniu przyszłego roku młodzież ucząca się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach będzie mogła odbywać lekcje wychowania fizycznego w nowej hali sportowej. Grzegorz Schetyna wziął udział w uroczystości rozpoczęcia budowy.

Już we wrześniu przyszłego roku młodzież ucząca się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach będzie mogła odbywać lekcje wychowania fizycznego w nowej hali sportowej. Grzegorz Schetyna wziął udział w uroczystości rozpoczęcia budowy.

Budowa hali sportowej w szkole w Biedrzychowicach to bardzo potrzebna inwestycja. W tym momencie młodzież ucząca się w tej placówce na zajęcia z wychowania fizycznego musi jeździć do innych szkół w powiecie lubańskim. Nowa hala będzie miała parkiet o wymiarach 36x20 metrów, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz widownię na 176 osób. Koszt jej budowy to blisko 6 mln zł, a oddanie do użytkowania zaplanowane jest na sierpień 2014 roku.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach kształci w zawodach Technik Technologii Żywności, Technik Hotelarstwa, Technik w zawodzie Kucharz, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Usług Fryzjerskich oraz Technik Organizacji Reklamy. W Placówce uczy się młodzież z sześciu powiatów. Szkoła posiada doskonale doposażoną bazę dydaktyczną Pracownie Gastronomiczną, nowoczesną Pracownie Hotelarską, Salę Multimedialną, Pracownie Językową, Pracownie Informatyczne, Siłownię, Kawiarenkę, Internat, Stołówkę. Młodzież realizuje praktyczną naukę zawodu w 145 najnowocześniejszych zakładach pracy terenie całej Polski.