12 Sty2015

O wyzwaniach w sąsiedztwie UE

Reforma Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, sytuacja na Ukrainie oraz przygotowania do szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze były głównymi tematami spotkania Grzegorza Schetyny z komisarzem ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych.

O wyzwaniach w sąsiedztwie UE

Złożoność wyzwań, jakim UE musi stawić czoła we wschodnim i południowym sąsiedztwie sprawia, że kwestie leżące w kompetencji komisarza Hahna będą w najbliższych latach zajmować szczególne miejsce w unijnej polityce zagranicznej – powiedział minister Grzegorz Schetyna. Zapewnił, że problematyka ta ma także priorytetowe znacznie dla Polski. Komisarz Hahn podkreślił tradycyjnie ważną rolę Polski w ramach Europejskiej Polityce Sąsiedztwa.
 
Podczas rozmów zgodzono się co do konieczności reformy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i dostosowania jej do nowych wyzwań. Dyskusja szefa polskiej dyplomacji oraz komisarza dotyczyła również dalszego wsparcia UE w procesie demokratycznych reform na Ukrainie. Minister Schetyna z zadowoleniem przyjął plany Komisji Europejskiej dotyczące nowego programu dodatkowej pomocy finansowej dla Kijowa w wysokości 1,8 mld euro. W latach 2014-2015 przeznaczymy łącznie 355 mln euro z funduszy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na rzecz Ukrainy- podkreślił komisarz Hahn. Rozmawiano także o przyszłości relacji UE z Białorusią.
 
W ocenie ministra Schetyny i komisarza Hahna planowany na maj 2015 szczyt Partnerstwa Wschodniego w Rydze powinien przynieść konkretne rezultaty. Będziemy zabiegać o to, by wysiłki państw, które podjęły trudną drogę reform i zbliżania do UE, zostały odpowiednio docenione” – zapewnił szef polskiej dyplomacji.
 
Tematem poniedziałkowego spotkania było także rozszerzenie Unii Europejskiej. Minister Grzegorz Schetyna zapewnił o gotowości Polski do dzielenia się doświadczeniem akcesyjnym z krajami Bałkanów Zachodnich, a także podkreślił znaczenie współpracy UE z Turcją.

msz.gov.pl