18 Paź2013

O ZiTach w Głogowie

Z udziałem Grzegorza Schetyny w Głogowie odbyło się spotkanie samorządowców z Zarządem Województwa. Tematem były Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli nowe instrumenty, które znajdą się w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 - 2020.

Z udziałem Grzegorza Schetyny w Głogowie odbyło się spotkanie samorządowców z Zarządem Województwa. Tematem były Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli nowe instrumenty, które znajdą się w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 - 2020. Zarząd Województwa reprezentowali Rafał Jurkowlaniec, Jerzy Łużniak i Jerzy Tutaj.

W przededniu nowej perspektywy potrzebne jest wypracowanie zrównoważonego rozwoju całego Dolnego Śląska. Musimy wspólnie rozpoznawać potrzeby, rozwiązywać problemy i szukać porozumienia. Jest to ostatnia szansa dla Dolnego Śląska, bowiem w 2020 roku skończą się wielkie pieniądze z Unii Europejskiej. Nie można jej zmarnować, aby osiągnąć to co w 1989 sobie założyliśmy - podkreślał Grzegorz Schetyna.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania. W ten sposób pieniądze z Unii Europejskiej mają zostać maksymalnie wykorzystane na rzecz eksponowanie wspólnych atutów i rozwiązywania problemów w formie lokalnych partnerstw.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że pieniądze przeznaczone na ZIT-y powinny być wydawane przede wszystkim na:
•    rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, budowa systemów „parkuj i jedź”, parkingów i ścieżek rowerowych);
•    przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego – tzw. rewitalizacja (projekty łączące działania typowo inwestycyjne z miękkimi – np. przebudowa lub adaptacja budynków w zaniedbanej dzielnicy oraz aktywizacja zamieszkujących ją osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym – osoby pozostające długo bez pracy, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne);
•    poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (np. usuwanie azbestu, ochrona istniejących terenów zielonych w miastach, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne);
•    wspieranie efektywności energetycznej (kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach mieszkaniowych polegająca np. na ocieplaniu budynków, wymianie okien i oświetlenia na energooszczędne, przebudowie systemów grzewczych);
•    wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawę dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (np. promocja produktu turystycznego wspólnego dla całego obszaru funkcjonalnego, poprawa systemu informacji dla cudzoziemców, poprawa jakości sanitariatów publicznych, usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, bezpłatny dostęp do Internetu);
•    wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu).

Ostateczne decyzje co do zakresu wsparcia ZIT zapadną po negocjacjach tzw. kontraktów terytorialnych oraz ustaleniu zawartości wszystkich programów operacyjnych. Strategia ZIT powinna dotyczyć minimum dwóch z powyższych celów.