27 Mar2009

Obwodnica Augustowa ominie chronioną część Doliny Rospudy

Na konferencji prasowej w Augustowie, w dniu 24 marca z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny poinformowano o nowej koncepcji budowy obwodnicy Augustowa, poza terenami chronionymi Natura 2000 &

Nowa obwodnica Augustowa nie naruszy unikalnych bagien Rospudy gdyż może być poprowadzona w pobliżu miejscowości Raczki, w województwie podlaskim - o ile zostanie zaakceptowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W tym wariancie droga nie przecina unijnego obszaru chronionego Natura 2000. Prace nad obwodnicą powinny zakończyć się nie później niż na koniec 2013 roku.

Minister G. Schetyna: - będziemy gorąco namawiać, żeby wybrać wariant obwodnicy przez Raczki. Alternatywą dla przebiegu obwodnicy przez Raczki jest jedynie brak istnienia obwodnicy Augustowa – zapewnił na konferencji Minister G. Schetyna. - Chcemy wyznaczyć precyzyjny kalendarz zdarzeń, które doprowadzą do skutecznego zamknięcia tej sprawy, czyli zbudowania obwodnicy Augustowa – powiedział Minister G. Schetyna.

Minister Infrastruktury, Cezary Grabarczyk poinformował, że w dniu dzisiejszym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji obwodnica Augustowa. Ta decyzja będzie wydana w ciągu trzech/czterech miesięcy.
- Dysponujemy dziś raportem środowiskowym, który pozwoli na wydanie decyzji środowiskowej, w sposób skuteczny. Ta decyzja na pewno nie zostanie przez nikogo zakwestionowana. Mamy doskonały materiał, który uzasadni wydanie tej decyzji.

Ministrowie zapowiedzieli także rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej dla tej inwestycji. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej mogłoby być wydane już w 2011 roku. Minister Grabarczyk poprosił także o współpracę wszystkie samorządy, które będą uczestniczyły w procesie wydawania części składowych decyzji. Samorządy będą odpowiedzialne za opiniowanie tych decyzji. - Chcemy, by ta wspólna praca pozwoliła na szybką realizację drogi do Augustowa. Chcemy, żeby powstała bezpieczna droga dla mieszkańców Augustowa – powiedział Minister Grabarczyk.

Minister G. Schetyna zapewnił także, że wszyscy poszkodowani otrzymają odszkodowanie za przymusowy wykup gruntów pod inwestycje, zgodnie z kryteriami określonymi w specjalnej ustawie.

Na konferencji podjęto także kwestię planu finansowego pomocy dla turystyki Augustowa - Będziemy wspierać pomysł uzdrowiska Augustów. Pieniądze z programów pomocowych UE będą mogły pozostać tu na miejscu w Augustowie, w najbliższej okolicy, bo to jeszcze bardziej podniesie wartość tego regionu – zapewnił w trakcie konferencji Minister G. Schetyna.

Wariant budowy obwodnicy Augustowa przez miejscowość Raczki został najlepiej oceniony w raporcie wykonanym na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Raport został przygotowany przez holenderską firmę konsultingową DHV POLSKA z siedzibą w Warszawie, na zlecenie GDDKiA po protestach ekologów w dolinie Rospudy. Pod uwagę brano trzy koncepcje lokalizacyjne z uwagi na ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Pierwszy z nich – droga przez Dolinę Rospudy z zastosowaniem różnych technik budowy (tunel lub eskapada) otrzymał 40 punktów negatywnych pod względem oddziaływania na środowisko. Niezależnie jednak od rozwiązania technicznego realizacja w tym wariancie została wykluczona ze względu na negatywne wpływ na obszar Natura 2000. Druga z propozycji uwzględniająca przebieg trasy w pobliżu miejscowości Chodorki uzyskała równie wysokie noty – 24 punkty w skali negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Ostatni wariant – lokalizacja drogi w okolicy miejscowości Raczki uzyskała najmniej punktów negatywnych (19,5).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała do Ministerstwa Środowiska raport dotyczący wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa zgodnie z postanowieniami Okrągłego Stołu.

W konferencji prasowej wzięli udział ponadto Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Podsekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia, a także poseł na Sejm RP Leszek Cieślik.

Sprawa budowy obwodnicy Augustowa, której fragment przebiegał przez cenną przyrodniczo Dolinę Rospudy, toczy się od kilku lat. Przeciwko takiemu przebiegowi protestowali ekolodzy argumentując, że obwodnica zniszczy unikalne tereny. Ekolodzy uważają, że w przypadku jej budowy przez dolinę Rospudy ulegnie zniszczeniu jej unikalny ekosystem i proponują inne przeprowadzenie trasy. Mieszkańcy natomiast domagają się jak najszybszej budowy w obecnym wariancie. Zwolennicy poprowadzenia trasy szybkiego ruchu przez obszar chronionego krajobrazu i obszar specjalnej ochrony ptaków "Puszcza Augustowska" uważają, że straty w ekosystemie będą niewielkie i zostaną zrekompensowane. Wybór takiej lokalizacji jest według nich najlepszy pod względem minimalizacji kosztów zewnętrznych względem środowiska, natomiast budowa drogi przez Rospudę jest konieczna.


Więcej: www.mswia.gov.pl