21 Gru2007

Otwarto centrum współpracy

(ŚWIECKO) - Dzisiaj jest szczególny moment, bo znikają granice w Europie, jako polski polityk, wicepremier rządu, jestem dumny, że mogę być świadkiem tej wielkiej rzeczy - powiedział Grzegorz Schetyna podczas otwarcia Polsko-Niemieckiego Centrum Współprac

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policji i Służb Celnych w Świecku otworzyli ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Niemiec.

Centrum będzie jedną z największych jednostek w UE - czytamy w komunikacie MSWiA.  Jej celem będzie wymiana informacji na temat działań poszczególnych służb i zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu. 

Szef MSWiA Grzegorz Schetyna podkreślał wagę otwarcia Centrum w kontekście rozszerzenia strefy Schengen. 
- Dzisiaj jest szczególny moment, bo znikają granice w Europie - powiedział. - Jako polski polityk, wicepremier rządu, jestem dumny, że mogę być świadkiem tej wielkiej rzeczy - dodał. 
Zaznaczył, że to wielka chwila dla Polski, ale też i wielkie wyzwanie. Przypomniał, że na polskie służby spada obowiązek ochrony zewnętrznej granicy Schengen. 

Minister Wolfgang Schaeuble podkreślił, że zniesienie kontroli granicznych ma znaczenie historyczne, bo tym samym rozdział Europy podzielonej został zamknięty. - Europa się jednoczy. Runą mury, zniknęły płoty i druty kolczaste. Będziemy mieć więcej możliwości, szczególnie swobodę przekraczania granicy - mówił. Jak dodał, samo centrum to wynik bardzo dobrej współpracy policji obu krajów. Teraz te służby będą pracowały razem 24 godziny, 7 dni w tygodniu nad zapewnieniem nam bezpieczeństwa - powiedział Schaeuble.

Niemiecki minister podkreślił, że na pracujących w Centrum funkcjonariuszach spoczywa wielka odpowiedzialność, by mieszkańcy obu państw czuli się bezpieczni. - Wiem, że są obawy wśród Niemców na pograniczu. Podobne były, kiedy znikały granice między Niemcami a Francją. Tam te obawy okazały się nieuzasadnione – dodał niemiecki minister.

Z polskiej strony w Centrum pracuje 24 funkcjonariuszy straży granicznej, policji i służby celnej, z niemieckiej 47 policjantów federalnych i landów oraz celników. Na każdej zmianie będzie współpracować 12 osób.

Ich współpraca będzie polegać m.in. na udostępnianiu sobie informacji z systemów zarówno poszczególnych krajów, jak i Schengen.

W centrum będzie również odbywała się koordynacja wszelkich działań, a w sytuacjach kryzysowych tutaj będzie mógł znaleźć się sztab dowodzenia. Na podstawie: www.mswia.gov.pl