20 Gru2007

Otwieramy nowy rozdział

O programie współpracy z samorządami, planach decentralizacji państwa oraz założeniach planowanej reformy samorządowej rozmawiali w siedzibie MSWiA Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Grzegorz Schetyna oraz 25 reprezentantów polskic

O programie współpracy z samorządami, planach decentralizacji państwa oraz założeniach planowanej reformy samorządowej rozmawiali w siedzibie MSWiA Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Grzegorz Schetyna oraz 25 reprezentantów polskich samorządów: marszałków województw, prezydentów miast


Było to pierwsze z szeregu planowanych spotkań szefa resortu z przedstawicielami samorządów, na którym została złożona deklaracja dotycząca priorytetowego traktowania spraw związanych z działalnością samorządów przez nowe kierownictwo MSWiA.

Minister Grzegorz Schetyna podkreślił historyczny wymiar spotkania i powstanie, po raz pierwszy od wielu lat, płaszczyzny dialogu między samorządami a władzą centralną.

Jednym z najważniejszych zadań obecnego rządu jest bowiem dokończenie reformy administracyjnej, rozsądna decentralizacja państwa i przekazanie władzy w ręce obywateli – wybieralnych władz samorządowych.

- Dla gabinetu Donalda Tuska samorząd jest partnerem – zadeklarował Wicepremier. – Chcemy napisać dobre prawo na lata, program dotyczący decentralizacji i konkretnych zadań realizowanych wspólnie przez rząd i samorządy. Nie będzie tu fajerwerków, wspólnie postaramy się o to, żeby władza była bardziej skuteczna i znajdowała się bliżej obywateli.

Zapowiedziano powstanie zespołów roboczych oraz co miesięczne spotkania przedstawicieli MSWiA i reprezentantów samorządów.

Rozmawiano m.in. o szczegółowym planie współpracy na najbliższe miesiące, w tym o bieżących sprawach wynikających z problemów finansowych samorządów (podwyżki dla nauczycieli), dofinansowania świadczenia usług publicznych, otwarcia Policji na społeczności lokalne, sposobów powoływania sekretarza (gminy, powiatu, miasta). Przedmiotem wspólnych uzgodnień będą też planowane zmiany w sposobie finansowania oświaty i służb zespolonych.

Premier zadeklarował, że Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji weźmie aktywny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

- Otwieramy nowy rozdział Panie Premierze – powiedział po spotkaniu Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich. 

Na podstawie: www.mswia.pl