04 Gru2017

Pamięci ofiar komunistycznego reżimu

W Barbórkę uczciliśmy pamięć górników, którzy zginęli podczas pacyfikacji kopalni "Wujek" w 1981 r.