03 Sty2015

Pomoc rządu dla Polaków z Donbasu

Grzegorz Schetyna oraz szefowa MSW poinformowali o stanie przygotowań do przyjęcia Polaków z Ukrainy. „Zrobimy wszystko, aby ewakuacja 205 osób polskiego pochodzenia została przeprowadzona w styczniu” – zapowiedział szef MSZ.

Pomoc rządu dla Polaków z Donbasu

Minister Grzegorz Schetyna poinformował, że 26 grudnia zakończyła się akcja zbierania zgłoszeń obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia mieszkających w okolicach Doniecka i Ługańska, którzy są gotowi wyjechać do Polski. Specjalna delegacja MSZ we współpracy z konsulatem w Charkowie przeprowadziła weryfikację zgłoszonych osób.

Organizacja pobytu w Polsce

Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska podkreśliła, że wyznaczono już ośrodek, w którym osoby polskiego pochodzenia zostaną zakwaterowane po przybyciu do kraju. Ewakuowanym zostaną zapewnione: wyżywienie, opieka medyczna, realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci, kursy językowe, adaptacyjne i zawodowe. MSW zadba także o zapewnienie przybyłym statusu stałego pobytu w Polsce. W ciągu 6 miesięcy ewakuowane do Polski osoby będą przygotowywane do usamodzielnienia i podjęcia stałej pracy. W kwestii zapewnienia im zakwaterowania i pracy w dalszej perspektywie czasowej, MSW współpracuje z samorządami.

Koszty pobytu osób polskiego pochodzenia w ośrodku – ok. 4 mln zł – zostaną sfinansowane z budżetu państwa.