10 Wrz2011

Posiedzenie Grupy Europejskiej Partii Ludowej

Grzegorz Schetyna wziął udział w obradach Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej pt. "Polityka sąsiedztwa oraz polityka energetyczna UE".

Grzegorz Schetyna uczestniczył w dwudniowym posiedzeniu Grupy EPL, które odbyło się we Wrocławiu. Tematem spotkania były polityka sąsiedztwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru wschodniego oraz polityka energetyczna skupiająca się na stosunkach zewnętrznych i bezpieczeństwie dostaw.

Zdaniem uczestników, UE musi nadal koncentrować się na relacjach z najbliższymi sąsiadami, pomagając im ekonomicznie, politycznie i społecznie, zachowując wyraźne odniesienie do przestrzegania zasad państwa prawa, demokracji i praw człowieka.

W sprawie polityki energetycznej, posłowie z zadowoleniem przyjęli fakt, że obecnie UE ma do dyspozycji narzędzia pozwalające jej mówić jednym głosem z krajami dostarczającymi surowce energetyczne.

Oprócz członków Grupy EPL, w posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, komisarze Janusz Lewandowski i Günther Hermann Oettinger, ministrów spraw zagranicznych Polski i Bułgarii, premier Mołdowy i minister gospodarki Armenii oraz lider białoruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz.

Grupa EPL, licząca 265 członków z 26 państw członkowskich UE i jest największą grupą w Parlamencie Europejskim.

Grupa Chrześcijańsko-Demokratyczna została utworzona 23 czerwca 1953 r. do celów współpracy na forum Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Grupa EPL Jest bezpośrednią spadkobierczynią wartości wskazanych w latach 50-tych przez Roberta Schumana, Konrada Adenauera oraz Alcide`a De Gasperi. EPL odgrywała dużą rolę na każdym etapie rozwoju Unii Europejskiej.