29 Sty2015

Posiedzenie unijnej Rady ds. Zagranicznych

Szefowie dyplomacji krajów UE zdecydowanie potępili atak na dzielnice mieszkalne Mariupola oraz wznowienie walk w innych rejonach.

Posiedzenie unijnej Rady ds. Zagranicznych

łówna część dyskusji dotyczyła reakcji Unii Europejskiej na te wydarzenia, w tym przede wszystkim możliwości wprowadzenia dodatkowych sankcji wobec winnych zaostrzenia sytuacji. Ministrowie zgodzili się na przedłużenie wygasających w marcu pierwszych instrumentów sankcyjnych do września 2015r. Jednocześnie zlecili grupom roboczym opracowanie propozycji listy osób i podmiotów, które zostaną objęte sankcjami indywidualnymi i postanowili, że lista ta zostanie przedstawiona do akceptacji na FAC 9 lutego. Jednocześnie do decyzji szefów państw i rządów pozostawiono kwestię rozszerzenia sankcji gospodarczych. 

Ważną zdobyczą Rady było utrzymanie europejskiej jedności w reakcji na agresywną politykę Moskwy pomimo pierwotnych obaw o stanowisko niektórych krajów, w tym szczególnie Grecji i jej nowego rządu. W toku dyskusji uzyskano porozumienie, a dzięki interwencji polskiego szefa dyplomacji doprowadzono do sprawnego przyjęcia konkluzji. - Ważne jest to, że udało nam się osiągnąć porozumienie. W tym kontekście oceniam wynik tego spotkania jako sukces – ocenił minister Schetyna. 

Jednocześnie ministrowie odnieśli się do kwestii pomocy Ukrainie, zwracając uwagę na konieczność przeprowadzenia istotnych reform w tym kraju, co powinno pozwolić na uruchomienie kolejnych środków finansowych i odpowiednie wykorzystanie pomocy. Wskazali także na potrzebę ratyfikacji Statutu Rzymskiego i zachęcili władze w Kijowie do podjęcia współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym na rzecz zbadania i ewentualnego osądzenia przestępstw, które zostały popełnione na terytorium Ukrainy w ostatnich miesiącach. 

Polskiej delegacji na Radę ds. Zagranicznych przewodniczył minister Grzegorz Schetyna, który na marginesie Rady odbył także dwustronną rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Danii.

msz.gov.pl