22 Wrz2014

Powołanie na stanowisko ministra spraw zagranicznych

Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał Grzegorza Schetynę na stanowisko ministra spraw zagranicznych z dniem 22 września.

Powołanie na stanowisko ministra spraw zagranicznych

Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim podczas której Prezydent RP powołał nowego Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów.

Po uroczystości w Pałacu Prezydenckim w siedzibie MSZ nastąpiło oficjalne przekazanie urzędu i pieczęci Ministra Sprawa Zagranicznych nowomianowanemu ministrowi Grzegorzowi Schetynie.
 
„Dziś Polska jest coraz wyżej notowana w świecie, a sukcesami ostatnich lat są m.in.: budżet europejski, ostatnie decyzje NATO, wybór Donald Tuska na szefa Rady Europejskiej, Partnerstwo Wschodnie i podpisanie umów stowarzyszeniowych z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Dziękuję wszystkim, z którymi wspólnie stawialiśmy czoła wyzwaniom i pracowaliśmy na te sukcesy - podkreślił minister Radosław Sikorski.
 
Przekazując urząd ministrowi Grzegorzowi Schetynie zaznaczył: „Panie Ministrze, zostawiam Panu ministerstwo, które jest najnowocześniejszym urzędem w Polsce, jednym z najnowocześniejszych w Europie. Trafia Pan w objęcia ekipy patriotycznych, sprawnych, ambitnych profesjonalistów, działających wedle wyłonionego w drodze konkursu motta: Polsce – służyć, Europę – Tworzyć, Świat – rozumieć.”
 
„Panie Ministrze, zbudował Pan wielki projekt - nowoczesne Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju z ambicjami, który potrafi walczyć i zwyciężać. Życzę, by Pana nazwisko znalazło się wśród wymienianych przez historyków jako najlepsi polscy ministrowie spraw zagranicznych” – powiedział minister Grzegorz Schetyna, honorując w imieniu Służby Zagranicznej ministra Radosława Sikorskiego pamiątkową szpadą dyplomatyczną.
 
Dyrektor Służby Zagranicznej Mirosław Gajewski podziękował ministrowi Radosławowi Sikorskiemu w imieniu pracowników za siedem wspólnych lat i zapewnił, że zespół MSZ jest gotów do pełnej współpracy z nowym ministrem w realizacji zamierzonych przez niego celów.

Marcin Wojciechowski
Rzecznik Prasowy MSZ