03 Lip2017

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej

W Warszawie odbyła się Rada Krajowa pod hasłem #PolskaWolności. Wolna, solidarna, bezpieczna i europejska – to nasza wizja Polski przedstawiona przez przewodniczącego PO Grzegorza Schetynę.

Lider PO ocenił, że Polska jest obecnie na zakręcie dziejów. „PiS to władza, która podporządkuje wszystko, walczy z każdą niezależnością: rozpędzenie Trybunału Konstytucyjnego, próba walki z sądami, przekształcenia służb państwowych, policji w narzędzie swojej władzy, łamanie konstytucji, czy tysiące PiS-iewiczów w spółkach skarbu państwa.” Grzegorz Schetyna podkreślił, że PO „jest w życiu publicznym po to, żeby dawać gwarancje wolności i niezależności.” Przewodniczący PO podkreślił, że Polacy stoją przed jasnym wyborem – wizji Jarosława Kaczyńskiego państwa autorytarnego, budowanego na nienawiści, dryfującego po peryferiach Europy lub wizji PO – Polski europejskiej, bezpiecznej, opartej na świętych wartościach wolności i solidarności.

O Dekalogu Gospodarczym Platformy Obywatelskiej mówił główny ekonomista PO prof. Andrzej Rzońca. Naszym celem jest silna gospodarka, obniżenie opodatkowania niskich płac oraz przebudowa świadczeń socjalnych, tak by trafiały do potrzebujących. Chcemy zatrzymać nadmierne zadłużanie Polski, tworzenie nieprzemyślanego prawa. Chcemy uprościć podatki, stworzyć system zachęt, aby Polacy podejmowali legalną pracę. Naszym wyzwaniem jest również urealnienie wieku emerytalnego.

Platforma Obywatelska wyraża także stanowczy sprzeciw wobec masowemu wycinaniu Puszczy Białowieskiej. Postulujemy, by cały teren Puszczy objąć prawną ochroną. Rada Krajowa przyjęła także stanowisko w sprawie obrony organizacji pozarządowych oraz utworzyła Radę Programową ds. przygotowania programu samorządowego Platformy Obywatelskiej RP.


„Żeby ocalić Polskę musimy być razem, musimy być koło siebie. Będąc razem, zwyciężymy!” - podkreślił na zakończenie przewodniczący Grzegorz Schetyna.