15 Maj2009

Rocznica utworzenia Straży Granicznej

Grzegorz Schetyna oraz Adam Rapacki uczestniczyli w obchodach XVIII rocznicy powołania Straży Granicznej.

Grzegorz Schetyna oraz Adam Rapacki uczestniczyli w obchodach XVIII rocznicy powołania Straży Granicznej.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wieńców pod Grobem Nieznanego Żołnierza przez Komendantów Straży Granicznej oraz Mszą Świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

W Sali Kolumnowej Komendy Głównej odbyło się wręczenie odznaczeń i awansów funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym SG. Minister Grzegorz Schetyna składając gratulacje wszystkim odznaczonym i nominowanym podkreślił, że dynamiczny rozkwit Straży Granicznej ma swoje źródło w profesjonalnej i znakomicie przygotowanej kadrze, która przez swoją wszechstronność i wysoką specjalizację wyróżnia się na tle innych służb porządku publicznego. Wicepremier docenił także bardzo istotną rolę formacji w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz strefy Schengen.

Minister zaznaczył, że motorem postępu organizacyjnego i technicznego Straży Granicznej, jaki dokonał się przez 5 lat obecności naszego kraju we Wspólnocie są sprawne przekształcenia struktur oraz elastyczne podejście do zmieniających się uwarunkowań społeczno – politycznych. Dobrze przygotowana i przeprowadzana reforma Straży Granicznej otwiera przed formacją nowe perspektywy i możliwości dalszego rozwoju. Obchody będą kontynuowane w dniu 16 maja 2009 roku.

 Na ten dzień zaplanowano szereg atrakcji. Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wystąpi Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. Przygotowano specjalne pokazy musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz tresury i wyszkolenia psów służbowych. Wszyscy, którzy wezmą udział w sobotnich obchodach zobaczą wystawę fotograficzną o sposobach pełnienia służby w formacji.

 Straż Graniczna przygotowała także stoiska informacyjne, gdzie będzie można obejrzeć sprzęt techniki specjalnej, sprzęt transportowy, umundurowanie funkcjonariuszy oraz zapoznać się działaniem robota pirotechnicznego.

więcej: www.mswia.gov.pl