07 Sie2020

Rzecznik Praw Obywatelskich kończy pięcioletnią służbę

Adam Bodnar złożył w Sejmie ostatnie sprawozdanie.