12 Sie2010

Sejm znowelizował ustawę powodziową

Dzisiaj, w trybie nadzwyczajnym, odbyło się posiedzenie Sejmu, w czasie którego znowelizowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

W obliczu kataklizmu na Dolnym Śląsku marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna nie miał wątpliwości – mimo wakacji ściągnął posłów na posiedzenie do Warszawy. Po to, by w trybie pilnym pomóc powodzianom, deputowani musieli przegłosować nowelizację ustawy powodziowej.

Zmianę ustawy poparło 312 posłów, nikt nie był przeciw. Zmiany w specustawie powodziowej przygotował we wtorek rząd. Dzięki zmianie prawa uchwalone po powodziach majowych i czerwcowych ustawy, obejmą także powodzian z Dolnego Śląska. 

Znowelizowana ustawa umożliwi szybkie udzielanie pomocy poszkodowanym przez powódź w 2010 r. Z przewidzianych w niej rozwiązań będą mogli skorzystać poszkodowani przez żywioł, na początku sierpnia br., mieszkańcy m.in. Bogatyni i Zgorzelca. Chodzi m.in. o to, aby jak najszybciej zapobiec skutkom powodzi, które mogłyby jeszcze bardziej pogorszyć sytuację pracodawców, pracowników i bezrobotnych.

Przepisy ustawy będą stosowane w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi i osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi w tym roku. Regulacje ustawowe będą także stosowane do skutków zdarzeń zaistniałych w gminach lub miejscowościach poszkodowanych przez powódź lub osunięcia ziemi w 2010 r., określonych w przepisach wydanych (po 14 maja 2010 r.), na podstawie ustawy z 11 sierpnia 2010 r. o szczególnych zasadach, odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Sejm przyjął również poprawki Senatu do ustawy gwarantującej pożyczki przedsiębiorcom poszkodowanym w powodziach z maja i czerwca. 
Poprawki zapewniają to samo właścicielom firm, którzy ucierpieli wskutek żywiołu w całym 2010 r.fot. K.Białoskórski