21 Lip2010

Spotkanie Grzegorza Schetyny z Jerzym Buzkiem

20 lipca 2010 r. odbyło się spotkanie marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem.

W dniu 20 lipca 2010 r. odbyło się spotkanie marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego podziękował marszałkowi Sejmu za zaproszenie oraz pogratulował wyboru na urząd Marszałka.

Przewodniczący PE podkreślił wagę przygotowań do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz mówił o oczekiwaniach kontynuacji dobrej współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim a Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozmówcy zgodzili się, iż zaangażowanie polskich eurodeputowanych w prace Parlamentu Europejskiego ma kluczowe znaczenie dla skutecznej reprezentacji interesów krajowych na forum europejskim.

Omówiona została również kwestia koniunkcji terminów polskiej prezydencji oraz krajowych wyborów parlamentarnych.

Podczas spotkania Przewodniczący J. Buzek odniósł się do koncepcji Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, której filarami mają być zrównoważony rozwój, konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw. W tym kontekście podkreślona została również konieczność modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego zaproponował marszałkowi Sejmu włączenie się w działania mające na celu przybliżenie polskiej opinii publicznej zagadnień energetyki jądrowej.

Fot.: Krzysztof Białoskórski