23 Sty2008

Spotkanie z Ambasadorem USA - Victorem Ashe

(18.01.2008) Wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyna spotkał się z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Victorem Ashe. W rozmowach uczestniczył również Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki.

Spotkanie Ministra Grzegorza Schetyny z Ambasadorem USA w Polsce Victorem Ashe
(18.01.2008) Wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyna spotkał się z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Victorem Ashe. W rozmowach uczestniczył również Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki.

Spotkanie posłużyło obu stronom w omówieniu zarysu wspólnych polsko – amerykańskich działań w ramach resortu spraw wewnętrznych. Jednym z głównych tematów była kooperacja na polu przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu międzynarodowego. Współpraca w tym zakresie odbywa się m.in. poprzez wymianę informacji na forum Wspólnej Polsko – Amerykańskiej Grupy ds. Zwalczania Terroryzmu, powołanej w marcu 2005 roku.

Kwestie, które są przedmiotem obrad i współpracy w Grupie do spraw Zwalczania Terroryzmu, to m.in.:

- bezpieczeństwo podróży i granic;
- finansowanie terroryzmu i przestępczość zorganizowana;
- bioterroryzm;
- cyber-terroryzm i cyber-przestępczość;
- potencjalna współpraca wojsko – wojsko;
- działania dyplomatyczne wspierające kontr-terroryzm;
- zarządzanie kryzysowe po ataku terrorystycznym;
- koordynacja przeciwdziałania terroryzmowi na poziomie krajowym;
- fizyczna ochrona obiektów infrastruktury krytycznej państwa. 

Wymienione wyżej kwestie są omawiane i dyskutowane zarówno na szczeblu współpracy o charakterze politycznym, jak i na szczeblu roboczym pomiędzy przedstawicielami poszczególnych służb i jednostek organizacyjnych. 


                            
Na podstawie:
www.mswia.gov.pl