29 Wrz2010

Spotkanie z Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

W dniu 29 września 2010 r. odbyło się spotkanie marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny z Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Petrosem Efthymiou.

W dniu 29 września 2010 r. odbyło się spotkanie marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny z Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Petrosem Efthymiou.

Marszałek Sejmu, Grzegorz Schetyna, podkreślił znaczenie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dla Polaków w latach 80 XX wieku jako organizacji krzewiącej idee wolności, równości i demokracji. Marszałek zwrócił uwagę na aktywność członków polskiej delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, a w szczególności na ich udział w misjach obserwacyjnych w czasie wyborów. Marszałek dodał, że teraz kiedy jesteśmy częścią wolnej Europy, musimy pamiętać o tych państwach, które ciągle walczą o wolność.

Przewodniczący, Pan Petros Efthymiou, odniósł się do wartości, jakie stoją u podstaw istnienia Organizacji i wskazał na rolę Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE jako ich strażnika. Jednocześnie wyraził podziękowanie członkom polskiej delegacji za udział w pracach Zgromadzenia. Przewodniczący przypomniał, że jedna z pierwszych sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE odbywała się w Warszawie, co dobitnie świadczy o dużej aktywności Polski od początku jej członkowstwa.

Na zakończenie marszałek Sejmu zadeklarował dalsze poparcie dla działań Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.