11 Lis2008

Spotkanie z Viviane Reding

Wicepremier Grzegorz Schetyna spotkał się z Viviane Reding, unijną komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, która złożyła roboczą wizytę w Polsce.

Wicepremier Grzegorz Schetyna spotkał się z Viviane Reding, unijną komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, która złożyła roboczą wizytę w Polsce.

Podczas spotkania  komisarz Reding pogratulowała Polsce udanego wdrożenia systemu lokalizacji osób dzwoniących na europejski numer alarmowy. G. Schetyna podkreślił, że bezpieczeństwo obywateli jest jednym z priorytetów działania Rządu a wdrożenie systemu 112 znacząco przyczyni się do jego zwiększenia - Dotrzymujemy zobowiązań złożonych na forum europejskim - dodał wicepremier.

Wicepremier  poinformował komisarz Reding o uruchomieniu w dniu wczorajszym, bezpłatnego, ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, oferującego wsparcie emocjonalne dla najmłodszych. Numer 116 jest jednym z numerów ogólnoeuropejskich o charakterze społecznym.

Spotkanie było również okazją dla strony polskiej do zaprezentowania głównych założeń strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego, która w najbliższym czasie zostanie zatwierdzona przez Rząd.

Przedmiotem rozmów był również pakiet nowych propozycji legislacyjnych w dziedzinie telekomunikacji, w związku z przygotowywaniem przez Komisję Europejską modyfikacji tych przepisów. Przedyskutowano również plany w zakresie rozbudowy sieci szerokopasmowego internetu i cyfryzacji telewizji.

Wicepremier Grzegorz Schetyna zadeklarował otwartość strony polskiej do dyskusji nad proponowanymi zmianami i planami, podkreślając, że polskie stanowisko będzie prokonsumenckie, przy uwzględnieniu krajowej specyfiki rynku telekomunikacyjnego i reguł wolnej konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych.


Na podstawie: mswia.gov.pl