24 Cze2014

Trójkąt Weimarski w polityce wschodniej Unii Europejskiej

Dyskusja panelowa w sprawie problemów krajów Trójkąta Weimarskiego.

Trójkąt Weimarski w polityce wschodniej Unii Europejskiej

Ambasada RP w Berlinie w dniu 23 czerwca 2014 roku zorganizowała dyskusję panelową, w której udział wzięli przewodniczący komisji spraw zagranicznych parlamentów krajów Trójkąta Weimarskiego – Sejmu, Grzegorz Schetyna, Bundestagu, Norbert Röttgen i Zgromadzenia Narodowego Francji, Élisabeth Guigou.

Dyskusja pod hasłem „Trójkąt Weimarski w polityce wschodniej Unii Europejskiej” zdominowana została przez wyzwania stojące przed Unią Europejską w kontekście największego kryzysu od zakończenia zimnej wojny w Europie, który rozgrywa się na Ukrainie. 

Rozmówcy byli zgodni, że mimo wyraźnie militarnego charakteru konfliktu, należy go rozwiązać metodami politycznymi. Przewodniczący Schetyna przyznał, że istnieją różnice w postrzeganiu wydarzeń na Ukrainie z perspektywy trzech stolic weimarskich. Ale właśnie Trójkąt Weimarski ma służyć wypracowaniu wspólnego, europejskiego stanowiska i powinien stać się twarzą polityki wschodniej UE. Podobnie jak kiedyś Polsce, tak dziś, należy Ukrainie dać szansę zbliżenia się do Europy. W duchu europejskiej solidarności niezbędne jest podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz wspierania politycznych i gospodarczych reform podejmowanych przez ukraińskie władze. Koniecznością staje się zapewnienie bezpieczeństwa Europie, które należy rozumieć w aspekcie wspólnej polityki energetycznej. Parlamentarzyści zaznaczyli potrzebę utrzymywania dialogu z Rosją oraz debatowali nad kwestią nakreślenia perspektywy europejskiej dla Ukrainy. 

Spotkanie zorganizowane w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Berlinie zgromadziło reprezentantów niemieckiej administracji rządowej, parlamentu, mediów oraz korpusu dyplomatycznego.