13 Kwi2009

Tusk i Schetyna we Wrocławiu

Zapoznanie się ze stanem zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz sytuacją powodziową i było celem wizyty premiera Donalda Tuska i wicepremiera Grzegorza Schetyny we Wrocławiu.

Zapoznanie się ze stanem zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz sytuacją powodziową i było celem wizyty premiera Donalda Tuska i wicepremiera Grzegorza Schetyny we Wrocławiu.

Premier Donald Tusk oraz Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna odwiedzili Dolny Śląsk. Goście złożyli wizytę na Rędzinie gdzie trwa budowa mostu przez Odrę w ramach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Przedstawiciele Rządu spotkali się także z wojewodami z rejonów najbardziej zagrożonych powodziami (podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie). Uczestnicy spotkania dyskutowali o gotowości służb zarządzania kryzysowego na wypadek zagrożenia powodziowego. Obok wojewodów, w debacie, wzięli udział przedstawiciele służb zarządzania kryzysowego z poszczególnych województw oraz starostowie z województwa dolnośląskiego.Ostatnim punktem wizyty była konferencja prasowa, w trakcie której Premier Donald Tusk podsumował sobotni pobyt we Wrocławiu. Premier podkreślił, że z informacji przekazanych przez wojewodów wynika, iż obecnie nie ma zagrożenia powodziowego (jedynie w okolicach Głogowa stan alarmowy został minimalnie przekroczony). Szef Rządu dobrze ocenił działania, które dotychczas zostały zrealizowane na wypadek zaistnienia sytuacji powodziowej. Premier odniósł się także do „Programu dla Odry”, który obok propozycji legislacyjnych związanych z klęskami żywiołowymi, był jeden z tematów spotkania
z wojewodami. Wicepremier Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna dodał, że podczas wizyty przedstawione zostały również rozwiązania oraz działania jakie starostowie z Dolnego Śląska podejmują w celu skutecznego zabezpieczenia przed falą powodziową. Wicepremier zauważył, że tego rodzaju inicjatywom sprzyja dobra współpraca między administracją rządowa i samorządem terytorialnym.

W 2008 r. na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, poza środkami będącymi w gestii jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w budżecie państwa kwotę 795 mln zł. Z kwoty tej Rząd przekazał do jednostek samorządowych 335 mln zł przeznaczonych na odbudowę infrastruktury komunalnej (głównie dróg i mostów) zniszczonej w wyniku powodzi, osuwisk ziemi i innych klęsk żywiołowych.

W roku bieżącym na realizację zadań związanych z usuwaniem zniszczeń spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej Rząd przekazał dotychczas jednostkom samorządu terytorialnego promesy uruchomienia środków budżetowych na łączną kwotę ponad 235 mln zł. Przewiduje się, że umowy z tymi jednostkami w sprawie udzielenia dotacji podpisywane będą począwszy od miesiąca maja. Uzależnione to będzie w dużej mierze od terminów i kompletności składanych wniosków przez zainteresowanych.Z myślą o ujarzmieniu żywiołu, jakim jest woda, już od kilku lat realizowany jest „Program dla Odry 2006”, którego podstawowym celem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe całego dorzecza a także gospodarcze i turystyczne wykorzystanie rzeki. Zabezpieczeniu przed powodzią poświęcony jest też „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry”, którego głównymi składowymi są budowa suchego polderu przeciwpowodziowego w Raciborzu oraz modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Do roku 2014 rząd planuje przeznaczyć na realizację tego projektu kwotę 505 mln Euro.


Więcej: www.mswia.gov.pl