05 Mar2011

V Bal Dolnośląskiej PO

Grzegorz Schetyna wziął udział w balu charytatywnym dolnośląskiej Platformy.

W sobotę, we Wrocławiu odbył się V Bal Dolnośląskiej Platformy. Jest to coroczna impreza, podczas której zbierane są środki na cel charytatywny.
W tym roku ludzie dolnośląskiej Platformy, kultury, nauki i sportu spotkali się, aby wesprzeć Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą przy ulicy Parkowej we Wrocławiu. Pieniądze pozyskano z licytacji przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców.
Łączny dochód z aukcji wyniósł ponad 34 tys. PLN.