15 Lip2008

Wdrożenie numeru 112

Wicepremier Grzegorz Schetyna skierował pismo do Pani Viviane Reding, Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów w Komisji Europejskiej, w którym poinformował o pomyślnym zakończeniu z dniem 30 czerwca 2008 r. wdrożenia usługi lokalizującej osoby

3 lipca Wicepremier Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował pismo do Pani Viviane Reding, Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów w Komisji Europejskiej, w którym poinformował o wypełnieniu zaleceń Dyrektywy 2002/22/WE i pomyślnym zakończeniu z dniem 30 czerwca 2008 r. wdrożenia usługi lokalizującej osoby dzwoniące na europejski numer alarmowy 112 na terenie Polski.

Premier w swoim liście podkreślił, że skuteczne przyspieszenie prac nad numerem 112 było możliwe m. in. dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Komisją Europejską oraz zaangażowaniu Pani Komisarz Reding, w usprawnienie działania jednolitego numeru alarmowego w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Pismo zawiera także zapewnienie o kontynuacji prac nad rozwojem dostępności i funkcjonalności europejskiego numeru alarmowego 112, jak i krajowych numerów alarmowych. Efektem tego jest zapowiedź implementacji usługi lokalizacyjnej także dla numerów ratunkowych 997, 998, 999.

Przy tej okazji, z uwagi na podlegające Pani Komisarz Reding kwestie ogólnoeuropejskiej grupy numerów 116, Premier Schetyna zapowiedział wsparcie Rządu i koordynację prac na rzecz implementacji numerów 116 w Polsce. Grupa numerów 116 (116 000 – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, 116 111 – telefon zaufania dla dzieci, 116 123 – telefon wsparcia emocjonalnego) – to grupa ogólnoeuropejskich, całodobowych i darmowych linii telefonicznych o charakterze społecznym. Prace nad wdrożeniem numerów 116 będą prowadzone we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Komendą Główną Policji oraz partnerami społecznymi.

Więcej informacji o europejskim numerze alarmowym 112: www.112.gov.pl.

Na podstawie:
www.mswia.gov.pl