15 Wrz2010

Wizyta Grzegorza Schetyny w Lublinie

W dniu 15 września 2010 r. marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna otworzył w Lublinie międzynarodową konferencję o mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce i w Europie.

W dniu 15 września 2010 r. Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna otworzył w Lublinie międzynarodową konferencję o mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce i w Europie.
W swojej wypowiedzi odniósł się m. in. do sytuacji mniejszości narodowych w Polsce.

Współpracę między państwem i mniejszościami określił jako modelową, zaznaczając jednocześnie konieczność ponoszenia wysiłków, by relacje te stawały się jeszcze lepsze. Wyraził też zadowolenie z kształtu obowiązujących w tej materii rozwiązań prawnych oraz zaangażowania państwa w działania na rzecz mniejszości narodowych, w tym te podejmowane przez parlament i sejmową komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Wspomniał też o planowanym na październik br. spotkaniu szefów parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, które, jak stwierdził, będzie także okazją do wymiany doświadczeń dotyczących relacji państwa z mniejszościami narodowymi.

Celem konferencji jest podsumowanie pięcioletniego okresu obowiązywania w Polsce ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
z dnia 6 stycznia 2005 r., a także analiza mechanizmów jej realizacji. Po raz pierwszy w historii naszego kraju uchwalono dokument zawierający katalog praw przysługujących mniejszościom narodowym i etnicznym. Efekty funkcjonowania ustawy są widoczne choćby dzięki stojącym w wielu gminach tablicom z dodatkowymi nazwami w językach mniejszości. Ponadto dzięki wsparciu ze strony rządowej powstają nowe bądź modernizowane są już istniejące obiekty istotne dla zachowania tożsamości kulturowej mniejszości. Dzięki dotacjom podmiotowym organizacje skupiające mniejszości prowadzą działalność statutową, wydają publikacje książkowe, organizują koncerty, przeglądy i konkursy oraz wspierają aktywność zespołów artystycznych.