23 Lip2010

Wizyta Premier Republiki Słowackiej

Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna spotkał się z Premier Republiki Słowackiej, Panią Ivetą Radičovą.

W dniu 23 lipca 2010 r. odbyło się spotkanie Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny z Premier Republiki Słowackiej, Panią Ivetą Radičovą.

Pani Premier podziękowała za dobrą współpracę bilateralną i wyraziła nadzieję na kontynuację tak dobrych relacji między oboma krajami. Rozmówcy nawiązali do wspólnego posiedzenia prezydiów Rady Narodowej Republiki Słowackiej i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które miało miejsce w dniach 29-30 września 2009 r. w Sztrbskim Plesie (Wysokie Tatry) i wyrazili nadzieję, że w nieodległej przyszłości możliwa będzie organizacja analogicznego spotkania na terytorium Polski.

Pani Premier I. Radičova z uznaniem odniosła się do statusu mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie prosząc o dalsze wsparcie budowy Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce – inwestycji objętej patronatem Prezydenta RP. Podkreślono, że prace nad projektem są kontynuowane. Marszałek Sejmu określił wzajemne stosunki polsko-słowackie jako modelowe. Podkreślił też wagę dobrych stosunków między państwami Grupy Wyszehradzkiej.

Na zakończenie spotkania Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna zauważył, że słowackie doświadczenia w przyjmowaniu wspólnej waluty europejskiej są dla Polski cenne i godne naśladowania.

BPR/fot.: K. Białoskórski