13 Paź2014

Wizyta szefa polskiej dyplomacji w Pradze

O znaczeniu relacji polsko-czeskich dla umacniania pozycji obu krajów i dalszego rozwoju regionu Europy Środkowej oraz o współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej Grzegorz Schetyna rozmawiał w Pradze z szefem czeskiej dyplomacji Lubomírem Zaorálkiem.

Wizyta szefa polskiej dyplomacji w Pradze

- Moja wizyta w pięknej Pradze jest potwierdzeniem tego, że relacje z Czechami są dla Polski szczególnie bliskie i ważne - stwierdził szef polskiej dyplomacji. - Sam pochodzę z Dolnego Śląska, od lat mieszkam we Wrocławiu, skąd do Pragi jest bliżej niż do Warszawy.
 
Istotnym tematem spotkania były przygotowania do najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej. Ministrowie skupili się w rozmowie na problematyce polityki klimatyczno-energetycznej. Omówili też zmiany w instytucjach unijnych i zadania stojące przed nową Komisją Europejską. Ministrowie poświęcili wiele uwagi współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach V4. Podkreślili, że pozostaje ona zasadniczą platformą regionalną służącą realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz promowaniu wspólnych interesów na forum UE. – Nie raz dowiedliśmy, że jesteśmy dla siebie wiarygodnymi partnerami, a nasz wspólny głos jest lepiej słyszalny w Europie – powiedział minister Schetyna.
 
Przedmiotem dwustronnych konsultacji był również konflikt rosyjsko-ukraiński. Ministrowie zgodzili się, że wyzwania stojące obecnie przed całą Europą w polityce bezpieczeństwa wymagają wspólnych działań. – Z naszymi partnerami wyszehradzkimi musimy wypracować odpowiedź na nowe wyzwania w polityce międzynarodowej, z którymi jesteśmy dziś konfrontowani. Nie sprostamy bowiem im działając w pojedynkę – zwrócił uwagę szef polskiej dyplomacji.