24 Cze2011

Wizyta w Gruzji zakończona

Grzegorz Schetyna: W czasie wszystkich spotkań przygotowujących polską prezydencję podkreślamy, że jednym z priorytetów przewodnictwa jest Partnerstwo Wschodnie i współpraca z krajami aspirującymi do wstąpienie do Unii Europejskiej.

Przebywający z wizytą w Gruzji Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna spotkał się z Przewodniczącym gruzińskiego Parlamentu Dawitem Bakradze. Wizyta w Gruzji miała niespełna dwa tygodnie przed objęciem przez Polskę przewodnictwa w UE. Jednym z priorytetów zarówno rządowego, jak i parlamentarnego wymiaru Prezydencji jest inicjatywa Partnerstwa Wschodniego, którym objęta jest m.in. Gruzja.

– Przyjaźń i relacje między naszymi krajami są dobre jak nigdy wcześniej – powiedział na spotkaniu Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. W przededniu objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej, także w wymiarze parlamentarnym, Marszałek Schetyna podkreślił wagę działań podejmowanych przez Gruzję w procesie integracji z UE.

Przewodniczący Bakradze zwrócił uwagę na wzorcową współpracę parlamentów Polski i Gruzji oraz aktywne współdziałanie na poziomie komisji parlamentarnych. Współpraca obu krajów jest także widoczna w polityce regionalnej oraz w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń. – Ostatnio przyjęliśmy model Konstytucji bardzo zbliżony do modelu polskiego – powiedział na spotkaniu Dawit Bakradze. Dodał też, że Gruzji zależy na tym, aby kwestie wschodnie nie zostały zapomniane. Wyraził nadzieję, że temu będzie służyć polskie przewodnictwo w UE.

– W czasie wszystkich spotkań przygotowujących polską prezydencję podkreślamy, że jednym z priorytetów przewodnictwa jest Partnerstwo Wschodnie i współpraca z krajami aspirującymi do wstąpienie do Unii Europejskiej – zapewnił Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Andrzej Halicki podkreślił, że polska Prezydencja w wymiarze parlamentarnym i spotkania wpisane w kalendarz przewodnictwa będą okazją do zwrócenia uwagi na kraje aspirujące do UE.

Gruzja jest w trakcie negocjacji umowy stowarzyszeniowej również w zakresie strefy wolnego handlu. W czasie spotkania z Marszałkiem Schetyną, Dawit Bakradze wyraził nadzieję, że w czasie polskiej prezydencji będzie możliwe określenie konkretnej perspektywy zakończenia rozmów. – Podpisaliśmy z Unią Europejską dokument dotyczący ułatwień wizowych – dodał na spotkaniu Dawit Bakradze. – Teraz chcemy dążyć do zniesienia wiz dla Gruzinów. 

Po spotkaniu z Przewodniczącym gruzińskiego Parlamentu Marszałek Schetyna oraz wiceprzewodniczący Parlamentu Gruzji George Tsereteli złożyli kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Poległych za Jedność Terytorialną Gruzji.

Grzegorz Schetyna odwiedził też Biuro Terenowe Misji Obserwacyjnej UE w Mcchetcie, w którym pracuje pięciu Polaków. W działaniach Misji Obserwacyjnej UE w Gruzji, w różnych biurach, bierze udział łącznie 26 Polaków.