26 Lut2015

Wizyta w Szwajcarii

Dziękujemy Szwajcarii i osobiście ministrowi spraw zagranicznych Didier Burkhalterowi za zaangażowanie na rzecz rozwiązania konfliktu na Ukrainie, gdy Berno przewodziło w zeszłym roku OBWE.

Wizyta w Szwajcarii

Wizyta szefa polskiej dyplomacji w Bernie i Genewie poświęcona była stosunkom dwustronnym, dyskusji o współpracy Unii Europejskiej ze Szwajcarią oraz ocenie perspektyw rozwiązania kryzysu na Ukrainie wschodniej. - Stosunki szwajcarsko-polskie są wyśmienite, ale chcemy je jeszcze bardziej umacniać i rozwijać - stwierdził min. Didier Burkhalter. Wymiana handlowa obu krajów sięga 2,5 mld euro rocznie. Szef szwajcarskiej dyplomacji podkreślał, że to więcej niż wymiana Szwajcarii z Rosją, Indiami czy Brazylią.

Podczas rozmów poruszono kwestie konsultacji szwajcarsko-unijnych w kwestiach instytucjonalnych oraz sektorowych. - Mam nadzieję, że dzięki dialogowi znajdziemy rozwiązania satysfakcjonujące obie strony - podkreślił min. Schetyna.  Ministrowie rozmawiali o sytuacji prawno-lokalowej Muzeum Polskiego w Rapperswilu. - Mam świadomość, że ta sprawa nie zależy od władz federalnych, ale liczę, że wspólnie z władzami lokalnymi rozwiążemy problem miejsca symbolicznego i bliskiego sercu każdego Polaka - mówił szef polskiej dyplomacji.

Odnośnie kryzysu na Ukrainie ministrowie zdecydowanie poparli wysiłki OBWE na rzecz jego rozwiązania oraz rolę Specjalnej Misji Monitoringowej OBWE w implementacji podpisanych niedawno porozumień mińskich o zawieszeniu broni na Donbasie. Obie strony zadeklarowały gotowość wsparcia dla ukraińskich reform oraz działania na rzecz stabilizacji tego państwa.

Podczas wizyty w Szwajcarii szef polskiej dyplomacji spotkał się także z przewodniczącym parlamentu Konfederacji Szwajcarskiej Stephanem Rossinim oraz odwiedził Europejskie Centrum Badań Nuklearnych (CERN), którego przewodniczącą rady jest polska uczona prof. Agnieszka Zalewska. Ostatnim punktem programu podczas wizyty było spotkanie z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ws. Praw Człowieka Zeidem Ra' dem Al Husseinem.

Podczas rozmowy poruszono kwestie zwiazane z rozpoczynającą się w przyszłym tygodniu w Genewie doroczną sesją praw człowieka. Za kluczowe uznano problemy ekstremizmu i radykalizmu w kontekście aktywności tzw. Państwa Islamskiego oraz przypadki łamania praw człowieka na Ukrainie wschodniej i bezprawnie zajętym przez Rosję Półwyspie Krymskim. Odnotowano zaniepokojenie pogarszającą się sytuacja mniejszości tatarskie w ciągu ostatniego roku. Obaj rozmówcy potwierdzili zdecydowanie poparcie dla uwolnienia więzionej przez Rosję ukraińskiej pilotki Nadii Sawczenko.

msz.gov.pl / fot. Michał Jasiulewicz