15 Gru2020

Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Interpelacja poselska do Ministra Finansów

Interpelacja w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz innych metod wsparcia samorządów w czasie pandemii COVID-19.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

skutki panującej pandemii będą długotrwale obecne w życiu gospodarczym samorządów lokalnych. Tarcza antykryzysowa w obecnym kształcie może pozwolić na ustabilizowanie sytuacji w roku bieżącym, ale już teraz gospodarze gmin oraz powiatów podkreślają, że znacząco jej nie poprawi. Prezydent Wrocławia,
w skierowanym do parlamentarzystów piśmie podkreśla, że skutki finansowe COVID-19 nie ograniczą się tylko do roku 2020, a ujemny deficyt bieżący może ograniczyć możliwości w zakresie spełnienia ustawowej relacji
z art. 243 Ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych. Niezbędne stają się więc kolejne zmiany
w obowiązujących przepisach, jak również programy inwestycyjne i zawieszenie istniejących po stronie JST wpłat do budżetu państwa.

 

Niepokojąca w tym kontekście jest dla mnie sytuacja polskich samorządów, które zostały pominięte przy rozdysponowywaniu środków z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych. Brak wsparcia dotknął między innymi takie miasta jak: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Łódź, Kielce, Sandomierz, Sosnowiec, Będzin oraz Chorzów. Wszystkie te gminy zostały pozbawione rządowego wsparcia przeciw skutkom epidemii. Przedmiotowa sprawa dotyczy, też wielu powiatów ziemskich, którym dedykowano od początku jedynie kwotę 1 mld zł. Sposób rozdysponowywania środków, który nie daje jasnej odpowiedzi dlaczego oraz komu zostały one przyznane jest w demokratycznym państwie prawa niedopuszczalny. Musi to zostać niezwłocznie naprawione, a podmioty pominięte powinny być objęte nową transzą funduszy.

 

W związku z powyższym, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Minister planuje zmianę przepisów pod kątem tymczasowego zawieszenia lub zmniejszenia wpłat do budżetu państwa dokonywanych na podstawie Ustawy o dochodach JST przez przedmiotowe jednostki, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie (nieformalnie „janosikowe”)?
  2. Czy Minister planuje rozszerzenie programu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w następnych latach o kwotę wyższą, niż 6 miliardów złotych?
  3. Czy istnieje możliwość uelastycznienia obowiązujących wskaźników zadłużenia z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych?
  4. Jak został skonstruowany podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych?
  5. Kiedy gminy i powiaty pominięte w obecnym rozdziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymają wsparcie przeciw skutkom pandemii?