Platforma Obywatelska

Grzegorz Schetyna jest jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej.

Od 2001 do 2010 roku (z przerwą w latach 2003-2004) pełnił funkcję Sekretarza Generalnego partii. W 2010 roku został wybrany na stanowisko Pierwszego Wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

W latach 2009-2010 był Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

W 2006 roku Zjazd Regionalny Regionu Dolnośląskiego PO RP wybrał go Przewodniczącym Regionu Dolnośląskiego PO RP. W 2010 oraz 2012 roku był ponownie wybierany na to stanowisko.

W 2015 roku, z poparciem 91% głosujących, został wybrany Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej.