Skip to main content

Śniadanie w Trójce

W radiowej Trójce: Nie można porównać aktywności prekampanijnych opozycji i partii rządzącej. Kampania organizowana przez polityków partii rządzącej jest finansowana z budżetu państwa, z budżetu poszczególnych ministerstw, z pieniędzy nas wszystkich. To skandal.