Skip to main content

Interpelacja w sprawie działań promocyjno-informacyjnych kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. "Depresja. Rozumiesz - Pomagasz"

Szanowna Pani Minister,

zajmowanie się problemem depresji jest niezwykle ważne i pożądane, zważając szczególnie uwagę na to, że statystyki pokazują, iż problem ten stale, w dynamicznym tempie, się powiększa. W związku z tym działania związane z tematem powinny być jak najbardziej przemyślane i zaplanowane. Działania promocyjno-informacyjne mogą pomóc w uświadomieniu istoty choroby depresji, pomóc ludziom rozpoznać chorobę u osób w swoim otoczeniu, by mogły następnie w jakikolwiek, chociaż najmniejszy sposób pomóc chorym, wesprzeć, zachęcić osoby chore do podjęcia leczenia. Aby działania promocyjno-informacyjne miały sens, spełniały swoje role oraz nie były tylko wydatkowaniem pieniędzy, należy opracować strategię, na bieżąco monitorować działania, dostosowywać je i odpowiednio zarządzać przy jednocześnie zachowanej staranności dyscypliny finansowej, by koszty te nie były za wysokie, bezzasadne, a działania nie były wykonane dla samego wykonania, bez efektu.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. W jakiej liczbie wydrukowano broszury i ulotki nt. depresji skierowane do ogółu społeczeństwa, jak i specjalistów medycznych w 2018 r.? Jaki był koszt wydruku tych materiałów? Jaki był plan ich dystrybucji? Gdzie nastąpiła dystrybucja tych materiałów? W jaki sposób planowano plan miejsc dystrybucji?

2. W jakiej liczbie przygotowany został pakiet edukacyjny do szkół ponadpodstawowych w 2018 r.? Jaki był koszt przygotowania tych pakietów? Do jakiej liczby szkół trafił? Na jakiej podstawie wybrano te jednostki? Czy przeprowadzono ewaluację działań? Czy sprawdzono rezultaty i wpływ tych pakietów edukacyjnych na zachowanie i świadomość uczniów? Czy sprawdzono, czy pakiety zostały odpowiednio przygotowane - pod względem merytorycznym, specjalistycznym?

3. Jaki był koszt produkcji spotów telewizyjnych, radiowych i internetowych dot. depresji w 2018 r.? Proszę o wyszczególnienie każdego rodzaju produkcji. Gdzie zostały opublikowane produkcje? Proszę o wyszczególnienie każdego tytułu medialnego, zasięg publikacji oraz jej koszt.

4. Jaki był koszt działań z zakresu public relations w 2018 r.? Proszę o wyszczególnienie każdego medium.

5. W jakich mediach wyemitowano spoty kampanii (proszę o wyszczególnienie mediów) oraz jakie to były koszty?

6. W jakich programach oraz serialach zastosowano product placement treści edukacyjnych o depresji, jaki to był koszt (każdej realizacji) i na jakiej podstawie, według jakich kryteriów wybierano te programy i seriale?

7. Do jakich miejsc rozdystrybuowano broszury w 2019 r.? Według jakiego planu? Czy była to kontynuacja/uzupełnienie miejsc z 2018 r., czy miejsca się te powtórzyły, czy były to losowe, przypadkowe miejsca?

8. Jakie jest wyszczególnienie wydatków środków przyznanych na dany rok dla realizatora kampanii w latach 2017-2020? Na jakiej podstawie obliczano plan wydatkowania?

9. W jakich mediach publikowane były kreacje w 2020 r.? Jaki był tego koszt i jakie było dotarcie do użytkowników?

10. Liczba wejść na stronę wyleczdepresje.pl jest drastycznie niska, pomimo wskazanego wzrostu. Jaki jest koszt stworzenia, utrzymywania, modyfikowania strony? Proszę o wyszczególnienie.

11. Czy sprawdzają Państwo za pomocą odpowiednich narzędzi (jeżeli tak, to jakich i jaki to jest koszt) skuteczność podejmowanych kroków kampanii?

12. Jakie są statystyki dotarcia do grup społecznych? Proszę o wyszczególnienie.

13. Jak oceniają Państwo efekty kampanii na zakończone okresy kampanii?

INTERPELACJA 15356

Zgłaszający: Marta Golbik, Zbigniew Konwiński, Grzegorz Napieralski, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Joanna Frydrych, Elżbieta Gapińska, Daria Gosek-Popiołek, Marek Hok, Joanna Jaśkowiak, Paulina Matysiak, Krystyna Sibińska, Anna Wasilewska, Zofia Czernow, Magdalena Filiks, Kinga Gajewska, Tomasz Głogowski, Michał Gramatyka, Michał Jaros, Tomasz Zimoch, Małgorzata Kidawa-Błońska, Krystyna Szumilas, Grzegorz Schetyna, Joanna Mucha, Joanna Kluzik-Rostkowska, Sławomir Neumann, Marek Krząkała, Mateusz Bochenek