Skip to main content

Interpelacja w sprawie przywrócenia kursowania pociągu relacji Jelenia Góra-Lublin-Jelenia Góra Zgłaszający

Panie Ministrze!

Popierając apel Komitetu Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych oraz mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej i jeleniogórskiej o przywrócenie kursowania pociągu relacji Jelenia Góra–Lublin zwracamy się o przedstawienie stanowiska ministerstwa w tej sprawie oraz odpowiedzi na pytania.

Podróżni z Wałbrzycha i Jeleniej Góry, największych miast Dolnego Śląska, chcą podróżować bezpośrednio, bez przesiadek, pociągami relacji Jelenia Góra–Lublin. Zaznaczamy, że połączenie to funkcjonowało w poprzednich latach i było jednym z najbardziej popularnych połączeń kolejowych w regionie wałbrzysko-jeleniogórskim. Likwidacja tego połączenia negatywnie wpływa na misję kolei jako ekologicznego, przyjaznego oraz komfortowego środka transportu.

Bez wątpienia przywrócenie połączenia Jelenia Góra–Lublin jest wyczekiwane przez mieszkańców całego Dolnego Śląska, ponieważ zapewniłoby lepsze skomunikowanie regionu ze wschodnią częścią kraju. Nie bez znaczenia są w tej kwestii walory turystyczne. Mieszkańcy Lubelszczyzny, Kielecczyzny, aglomeracji śląskiej chętnie wybierają przez cały rok Sudety jako miejsce wypoczynku.

Jak podkreślają przedstawiciele Komitetu Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych, pociąg relacji Jelenia Góra–Lublin to połączenie z potencjałem, który obecnie nie jest wykorzystany. Biorąc pod uwagę coraz lepsze parametry techniczne linii nr 274 oraz coraz lepszy tabor, istnieje wiele argumentów za przywróceniem kursowania pociągu. Połączenie wcale nie musi zostać uruchomione jako nowa relacja. Można wykorzystać i wydłużyć do Lublina skład pociągu Karkonosze, który obecnie kursuje do stacji Warszawa Wschodnia. Zdaniem osób związanych z dolnośląskimi kolejami połączenie to idealnie wpisze się godzinowo, zapewniając bezpośredni dojazd do terenów wschodniej Polski i wypełniając lukę w rozkładzie jazdy oraz planie transportowym dla Jeleniej Góry czy też Wałbrzycha. Opcja ta jest rozwiązaniem ekonomicznym dla przewoźnika, gdyż nie wymaga utworzenia nowej relacji, a jedynie wydłużenia relacji kursującego już składu.

Mając na uwadze dobro pasażerów oraz rozwój ruchu turystycznego na trasie Jelenia Góra–Lublin–Jelenia Góra, popieramy wniosek dotyczący przywrócenia połączenia kolejowego oraz zwracamy się o odpowiedzi na pytania:

  1. Czy ministerstwo przeanalizowało ponownie ruch pasażerski oraz potrzebę skomunikowania dwóch regionów Polski – Dolnego Śląska i Lubelszczyzny?
  2. Jakich zmian w kursowaniu pociągów mogą spodziewać się mieszkańcy Dolnego Śląska w najbliższym czasie? Jakie są rozważane nowe połączenia?

Zgłaszający: Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Zofia Czernow, Tomasz Siemoniak, Sławomir Jan Piechota, Grzegorz Schetyna

Interpelacja 31651