Skip to main content

Interpelacja w sprawie regulowania cen na rynku energii w związku z realizacją tarcz osłonowych

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z zastosowaniem pakietu ustaw, czyli tarcz chroniących przed nadmiernym wzrostem cen energii i gazu, klienci indywidualni płacą w tym roku za energię tyle samo co w roku 2022, czyli około 414 zł za megawatogodzinę (MWh). To zdecydowanie mniej, niż wynoszą realne stawki na ten rok zatwierdzone przez prezesa URE, które sięgają od ok. 1057 do 1130 zł/MWh.

Mimo, że w całej Europie ceny węgla i gazu spadły do poziomu z połowy 2021 r., w Polsce ceny prądu obecnie należą do jednych z najwyższych w Europie (na co wpływają ceny węgla oraz wysokie ceny uprawnień do emisji CO2). Wysiłki Państwa w ramach zastosowania mechanizmu Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, czyli rekompensowania strat w obrębie spółek i koncernów branży energetycznej, okazały się nie być płynnym instrumentem, a przepływ środków z nadmiarowych zysków koncernów nie wystarcza na wyrównanie strat, jakie ponoszą spółki obrotu energią. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przedstawiło bilans środków zebranych na koniec I kwartału i nie pokrywają one kwot, które wydano na rekompensaty za sprzedaż energii po „zamrożonej” cenie.

Według szacunków rządu sumy, jakie przeznaczone zostaną w 2023 r. na realizację tarcz chroniących wszystkich uprawnionych odbiorców wyniosą około 46 mld zł.

W maju br., minister Jacek Sasin zadeklarował, że w ramach paktu energetycznego rząd nadal będzie chronił Polaków przed nadmiernymi cenami energii.

Niestety prognozy analityków na 2024 rok, nie są dobre i zapowiadają, że ceny energii będą znacznie wyższe od tych naturalnych, sprzed zamrożenia. W związku z rozregulowaną sytuacją na rynku cen energii oraz zapowiedziami dużych podwyżek cen w roku 2024, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jaki sposób rząd ochroni Polaków przed nadmiernymi cenami energii?

2. Skąd rząd będzie czerpał środki na rekompensaty w związku z mechanizmami stabilizującymi ceny energii elektrycznej w 2023 oraz w 2024 r.

3. Czy oprócz stosowania Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny i sięgania po środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19, rząd planuje uruchomić jeszcze jakieś inne mechanizmy, bądź fundusze?

4. Jakie są koszty obsługi spółki Zarządca Rozliczeń, która zarządza Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny?

Z wyrazami szacunku

Anna Wojciechowska

Zgłaszający: Anna Wojciechowska, Piotr Adamowicz, Henryka Krzywonos-Strycharska, Iwona Maria Kozłowska, Marta Wcisło, Joanna Jaśkowiak, Joanna Frydrych, Mirosława Nykiel, Małgorzata Pępek, Magdalena Łośko, Monika Wielichowska, Artur Łącki, Marzena Okła-Drewnowicz, Cezary Grabarczyk, Andrzej Szewiński, Franciszek Sterczewski, Ewa Kołodziej, Tomasz Szymański, Hanna Gill-Piątek, Grzegorz Schetyna

Interpelacja 41887 Odpowiedź