11 Gru2020

Polska Times

Już oddaliliśmy się od najważniejszych, strategicznych decyzji, na które mieliśmy wpływ przez ostatnie lata. Teraz jesteśmy poza kręgiem decyzyjnym UE. Będziemy członkiem UE drugiej kategorii i prowadzić agresywną politykę antywspólnotową.